Digitalisering

Avtal klart om blodbank i Västerbotten

Publicerad
BIOBANK Bioteknikföretaget Uman Genomics i Umeå fick sitt nya avtal med medicinska biobanken.

Den offentligt ägda medicinska biobanken innehåller blodprover från 75 000 västerbottningar. Uman Genomics har kommersiell ensamrätt till dessa prover.

I förra veckan gjorde socialdemokraterna i Västerbotten en helomvändning och sa ja till det nya avtalet. Det innebär att kravet på att Uman Genomics ska vara majoritetsägt med offentliga medel är borta.

Företaget kan nu gå ut med nyemissioner och hoppas därmed få in 200 miljoner kronor. Pengar som behövs för satsningen på egna projekt och patentering av sjukdomsgener.

Göran Hallmans, chef för och grundare av biobanken, är mycket kritisk till beslutet.

- Ett hot mot demokratin, säger han om den brådska med vilken det nya avtalet drivits igenom.