Är trafiken osäker för cyklister? Tryck på knappen

2018-08-16 15:03  

Vilken väg väljer Lunds cyklister, och tycker de att deras cykelväg känns säker? Nu rekryteras 500 privatpersoner till ett projekt, där ny teknik skapar bättre underlag för trafikplanering och forskning.

I projektet ska man testa två metoder, bägge baserade i deltagarnas telefoner. Den första delen består av appen TravelVU, som tagits fram av konsultföretaget Trivector. De deltagande cyklisterna kan få hela sitt resmönster med vägar och transportmedel loggade enbart genom att ha mobilen med sig.

– Det är ett nytt sätt att samla in resedata. Traditionellt gör man detta med pappersenkäter som skickas hem till folk, men det är ju inte alltid man kommer ihåg sina resvägar eller har koll på hur långt man färdats. Med telefoner och GPS-funktioner automatiserar vi insamlingen för bättre precision, och för att kunna mäta under längre tid, säger Emeli Adell, ansvarig för affärsområdet framtidens transporter på Trivector Traffic.

Den andra delen av projektet kallas Tryck till: en blåtandsknapp på cykelstyret som registrerar platser där deltagarna upplever otrygghet i trafiken. Varje gång en cyklist upplever en trafiksituation eller plats som osäker, kan han eller hon markera det genom att trycka på knappen.

– Ett skäl till att somliga människor avstår från att cykla, är att det ibland upplevs som otryggt att göra det i stadsmiljö. Så det är naturligtvis värdefullt att få veta på vilka platser i staden folk inte vill cykla, säger Emeli Adell.

Värdefull data för framtida stadsplaneringen

Den insamlade datan kan ge en uppfattning både om enstaka platser som kan behöva en förbättrad lösning, och om generella situationer som kan vara bra att undvika i framtida planering.

– Vi vill också veta om åtgärderna för förbättringar av cykelvägarna utförs på rätt ställe, eller om cyklisterna har andra uppfattningar. Det här är frågor som är viktiga att få svar på för den framtida stadsplaneringen. Det är nyckeln till att förstå hur vi kan skapa en stad där det är lätt att cykla och gå, säger Emelie Adell.

Läs mer: Vilken av Sveriges storstäder blir smartast?

Insamlingsmetoderna kommer även att visas under den internationella transportkonferensen ITS World Congress i Köpenhamn, som pågår mellan 17 och 21 september.

– Intresset ökar jättemycket för den här typen av information. De uppgifter vi samlar in kommer också att användas för forskning vid Malmö Universitet, säger Emeli Adell.

Datainsamlingen är primärt planerad att pågå under september månad. Rekryteringen av cirka 500 lundacyklister har påbörjats, och den som är intresserad kan anmäla sig via länken här. Som deltagare kan du välja att vara med i antingen TravelVU- eller Tryck till-undersökningarna, eller i dem båda.

Om projektet

Undersökningen ingår i staden Lunds projekt Smarta Offentliga Miljöer, som i sin tur är del av IoT Sverige (en Vinnova-satsning för att utveckla Internet of Things).

I undersökningen samarbetar Trivector, miThings, Lunds kommun, cykelhjälmstillverkaren Hövding, Malmö Universitet, Future by Lund och Mobile Heights.

Tommy Harnesk

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt