Digitalisering

32 projekt stoppas eller skärs ned - men militären inte utslagen

Trots dråpslaget mot flera stora materielprojekt i höstbudgeten, är Jörgen Ericsson, försvarets strategichef optimistisk.<br></br> -Vi har inte sett försvarsinriktningspropositionen än.

Publicerad

Trots listan på 32 materielprojekt som avbryts eller minskar i omfattning som du kan se här uppe, verkar Jörgen Ericsson inte speciellt oroad över miljardnedskärningarna som nu presenterats.

-På ganska många ställen i budgetpropositionen hänvisar regeringen till den kommande propositionen om försvarets inriktning efter 2010, säger han.

Det regeringen skriver är att det kan finnas skäl att "göra en förnyad bedömning av materielplaneringen".

Alltså hoppas militären.

- Inget är hugget i sten. Det är en lång resa fram till riksdagsbeslutet, säger också Ulf Lindström, informationsdirektör på FMV.

Även försvarsindustrin verkar ha hämtat sig från chocken.

Dan Jangblad, strategidirektör på Saab, säger att de neddragna projekten på kort sikt får "måttliga konsekvenser" för koncernen.

På längre sikt kan de drabba hårdare. Han efterlyser klarhet.

- Det är inte lätt att genomskåda vad listan kommer att innebära på lång sikt för oss. Osäkerheten kring vad regeringen vill uppnå på materielsidan plågar oss så länge den finns.