Digitalisering

Studie: Använd TV-bandet för fritt super-wifi

I takt med att IP-nät allt mer distribuerar tv-sändningar kan det gamla tv-bandet användas för ett super wifi med bättre täckning än idag.

Publicerad

Förslaget kommer från två tyska forskare som lägger fram det i Telecommunications Policy, och även tänker föra frågan vidare till FN-organet för användning av radiofrekvenser, WRC.

Där wifi-näten i dag är hänvisade till höga frekvenser kring 2 GHz, vilket ger mycket begränsad räckvidd, så sändes tv på uhf-band i frekvensbandet 470 till 790 MHz.

I och med att detta frekvensband allt mer frigörs från tv-sändningar när distributionen allt mer sker via fiberbaserade ip-nät, så anser forskarna Arnd Weber och Jens Elsner att dessa frekvenser i stället kan användas för ett super-wifi med en helt annan räckvidd än dagens, och en annan möjlighet att nå fram i trång stadsbebyggelse.

Med en räckvidd på flera kilometer skulle fria wlan-nät kunna byggas upp i städer för överföring av data inte bara från datorer och mobiltelefoner, utan en mängd andra wifi-utrustade produkter, exempelvis kameror.

Här finns forskarnas rapport