Digitalisering

Så styr de FRAs nya spaning från Kista

Ulf Håkansson
Ulf Håkansson
Så här går kontrollen av FRA till. Grafik: Jonas Askergren
Så här går kontrollen av FRA till. Grafik: Jonas Askergren

Nya myndigheten Siun ska kontrollera FRAs signalspaning. <br></br>-Vi kan se allt som sker i samband med att FRA får tillgång till trafiken, säger Ulf Håkansson, kanslichef på Siun. Gör FRA något fel är det hans uppgift att stänga avlyssningskranen.

Publicerad

Ulf Håkansson är 67 år och jobbade tidigare länge som diplomat på utrikesdepartementet. Senast som ambassadör med att sköta kontakterna med utländska ambassadörer i Sverige.

Nu sitter han som kanslichef på den nya mäktiga myndighet som övervakar och granskar hela den svenska försvarsunderrättelseverksamheten.

Uppdraget är milt sagt grannlaga. Det omfattar att kontrollera teknisk såväl som personbaserad underrättelseinhämtning, det vill säga även det spionbyrån KSI, Kontoret för särskild inhämtning, sysslar med.

Nämnden har fått det krångliga namnet Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten, Siun, och är inhyst ett par våningar under den nya Försvarsunderrättelsedomstolen i Totalförsvarets forskningsinstituts lokaler i Kista.

Siuns kansli, där många kontorsrum än så länge gapar tomma, leds av en nämnd med den tidigare kammarrättspresidenten Hans Jörgen Andersson som ordförande.

När domstolen, tre våningar ovanför, beviljat FRA, Försvarets radioanstalt, tillstånd för signalspaning, är det Siun som ska vrida på avlyssningskranen till kabelnätet. Systemet som gör detta möjligt (se grafik) är på väg att sättas upp av FRAs nättekniker.

Ulf Håkansson berättar att Siun kommer att fjärrstyra FRAs tillgång till trafiken, via ett speciellt datorrum, i myndighetens lokaler i Kista.

När FRA får tillstånd för en spaningsoperation gäller detta max sex månader. När det löper ut ska Siun också stänga kranen.

Samma sak om man misstänker att FRAs agerande kan bryta mot svensk lag. Skumma förhållanden ska man också anmäla till riksåklagaren och JK.

Siun följer i dagarna FRAs uppbyggnad av avlyssningssystemet med hjälp av en oberoende teknisk konsult.

Han heter Stig Rune Johansson och arbetade tidigare med utvecklingsverksamhet inom telekombolaget Ericsson.

- Han är mycket viktig, han hjälper oss att tillgodose de krav vi har och ser till att inget obehörigt sker under drift eller underhåll, säger Ulf Håkansson.

En rad kraftfulla säkerhetskrav ställs på systemet som ger FRA trafiken. FRA-teknikerna kommer till exempel varken att kunna ta sig in i den del som Siun har rådighet över, eller att sköta drift och utföra underhåll eller ändringar i det, utan att tekniker anlitade av Siun är med.

Dessutom loggas allt som sker. Detta gäller både i samverkanspunkterna och i Siuns datorrum, och därmed kan alla händelser spåras.

Siuns personal består i dag av tre personer, men fler rekryteras nu. Hur stor styrka som behövs i framtiden, när myndigheten också ska ha jour dygnet runt, är oklart.

Politiker och jurister i kontrollnämnden Siun

Siun hette tidigare Försvarets underrättelsenämnd, FUN, och hade då en något annan karaktär, bland annat hade man inget fast kansli, ingen egen teknisk kompetens och leddes av tidigare riksdagspolitiker.

Efter signalspaningsdebatten har nya Siun fått ett utökat kontrollansvar och leds av två domare och i nämnden ingår fyra riksdagsledamöter.

Siun ska också, om någon enskild begär det, granska om personen blivit avlyssnad av FRA.