Digitalisering

Nokia får stryk på viktigaste mobilsegmentet

N900 Nokias nya vapen
N900 Nokias nya vapen

Nokia får stryk av en hel rad tillverkare av avancerade mobiler. Mobiljätten är fortfarande dubbelt så stor som tvåan. Men konkurrenterna tar in.

Publicerad

Försäljningen av avancerade mobiler fortsätter att växa snabbare än andra modeller. Trots finansiell kris och lågkonjunktur säljs nu 13 procent fler av de dyrare modellerna än för ett år sedan. Det kan jämföras med hela mobiltelefonförsäljningen som var ungefär lika stor som för ett år sedan. Ökningen var bara 0,1 procent.

De avancerade mobilerna börjar nu också få stora försäljningsvolymer. Över 40 miljoner smart phones såldes bara under det tredje kvartalet i år. Det är 13 procent av alla sålda mobiler.

Analysföretaget Gartner räknar med att det segmentet kommer att stå för mer än en tredjedel av all mobilförsäljning 2012.

Nokia var tidigt ute med de avancerade mobilerna, men konkurrensen har hårdnat. För några år sedan hade mobiljätten en andel på över 60 procent. Den siffra som Gartner publicerar idag gäller för tredje kvartalet. Nokias andel av de smarta mobilerna har aldrig varit lägre. På ett år har Nokias andel sjunkit från 43 till 39 procent.

Vinnare är Rim och Apple, som ökat sin del av marknaden med 4-5 procentenheter vardera.

Apples Iphone ökade sin andel av världsmarknaden till 17,1 procent, och Rims Blackberrys andel är nu 20,8 procent.

Nokia tappade också position på marknaden för alla typer av mobiltelefoner. Från 38,2 till 36,7 procent, enligt Gartners sammanställning. Trist ser det också ut för Sony Ericsson, som nästan halverat sin andel från 8 till 4,5 procent på ett år. För folk som följer branschen är de siffrorna ingen nyhet. De stora mobilföretagen har redan publicerat sin totalförsäljning av mobiler.

Mer intressant att notera är att andelen ”övriga” tillverkare ökat markant. Från 21 till 25 procent. Det är mindre tillverkare som främst säljer sina mobiler i länder som Kina och Indien. Men också i ökande grad i Östeuropa, Mellanöstern och Latinamerika.

Bland operativsystemen för avancerade mobiler får Microsoft stryk och Apple växer.Läs mer här.

Antal sålda avancerade mobiltelefoner kvartal 3 2009

Nokia 16,2 miljoner

RIM 8,5 miljoner

Apple 7,0 miljoner

HTC 2,7 miljoner

Samsung 1,3 miljoner

Övriga 5,3 miljoner

Totalt 41,1 miljoner

Källa: Gartner