Digitalisering

Krav på nödmobil i bil 2015

Från 2015 kan alla nya bilar i EU komma att utrustas med en nödsändare som larmar över mobilnätet vid en olycka.

Publicerad

EUs trafikkommissionär Siim Kallas föreslog i dag i Bryssel att alla nya bilar utrustas med larmsystemet E-call. Det kopplas till bilens krockkuddeteknik, och larmar 112 så snart krockkuddar har utlösts vid en olycka. Larmet skickar positionsdata för bilen till räddningscentralen.

Med systemet räknar man med att kunna rädda 2500 liv per år.

För att nödlarmsystemet ska kunna användas måste dock mobilnäten i unionen kompletteras med utrustning som klarar av att positioner fordonet.

Dessutom måste en integritetsstandard utarbetas som garanterar att bilens position endast kan spåras i händelse av en olycka. I annat fall kan det bli möjligt att ständigt kartlägga hur ett fordon förflyttar sig.

Förslaget från EU-kommissionen måste godkännas av parlamentet och de olika medlemsstaterna.