Digitalisering

Nytt minne lagrar data med ljus

Bandet är ett material som byter fas när det utsätts för en ljuspuls. Foto: University of Oxford
Bandet är ett material som byter fas när det utsätts för en ljuspuls. Foto: University of Oxford

Här är minnet som skrivs med ljus och behåller sin information när kraftförsörjningen slås av.

Publicerad

Ett tysk-brittiskt forskarlag har presenterat en ny typ av minne som skrivs med ljuspulser. Det unika är att minnet dessutom är icke-flyktigt; det behåller sin lagrade information när kraftförsörjning stängs av.

Innovationen bygger på det fasändrande materialet Ge2Sb2Te5 (GST), som även används i skrivbara DVD:er. Materialet kan anta två distinkta faser: i den ena är atomerna ordnade i kristaller, i den andra är de amorfa - oordnade. En minnescell består av GST-materialet placerat på en så kallad vågledare. Man skriver i cellen genom att sända starka ljuspulser i vågledaren: en viss ljusintensitet får materialet att övergå till sin amorfa fas, en annan ljusintensitet får det att bilda kristaller. Sedan kan man läsa av informationen genom att sända en svagare ljuspuls genom vågledaren och mäta hur mycket av ljuset som tar sig igenom.

I en artikel i Nature Photonics beskriver forskarna, som kommer från brittiska Oxford University och tyska University of Münster, hur de har gått tillväga. Deras mål på sikt är att ljusminnet ska bana vägen för snabbare och mer energisnåla datorer. Men mycket forskning kvarstår innan tekniken kan nå marknaden.

Prenumerera på Ny Tekniks kostnadsfria nyhetsbrev!