Digitalisering

Emotionellt intelligent ai – en nyckel till lyckad Mars-färd

En emotionellt intelligent ai kan underlätta resan för astronauter på väg till Mars. Foto: Pixabay
En emotionellt intelligent ai kan underlätta resan för astronauter på väg till Mars. Foto: Pixabay
Terra Cimmeria, en region på Mars. Foto: ESA / eyevine
Terra Cimmeria, en region på Mars. Foto: ESA / eyevine

En resa till Mars skulle inte bara medföra fysiska påfrestningar och tekniska utmaningar. Ska rymduppdraget falla väl ut kan astronauterna behöva psykologiskt stöd av en emotionellt intelligent ai.

Publicerad

Astronauternas psykiska hälsa är en viktig komponent för ett lyckat uppdrag. Därför får de som befinner sig på den internationella rymdstationen ISS regelbundet prata med psykiater på jorden. Men hur blir det när färden ska gå ända till Mars, eller ännu längre bort? När man får räkna med ett lagg i kommunikationen med människor som befinner sig på vår egen planet på flera timmar?

Nasa jobbar på en möjlig lösning, berättar MIT Technology Review.

– Vi vill ha en intelligent assistent som kan kontrollera rymdfarkostens temperatur och riktning, lösa tekniska problem – och hålla koll på mänskligt beteende, säger Tom Soderstrom, teknisk chef på Nasas Jet Propulsion Laboratory till MIT Technology Review.

Med en emotionellt intelligent digital assistent ombord skulle det finnas någon som läser av astronauternas känslor och agerar utifrån deras emotionella behov. Assistenten skulle kunna ge astronauterna känslomässigt stöd i form av råd eller uppmuntrande ord när de är på dåligt humör eller vidta åtgärder om någon börjar visa tecken på ökad risk för psykisk ohälsa.

I samarbete med det australiensiska techbolaget Akin har Nasa tagit fram ett tidigt exempel, rovern Henry the Helper. Den åker runt på Nasas labb och pratar med anställda och besökare, och försöker läsa av deras känslor med hjälp av djupinlärning. Henry tar hjälp av mönster i mänskligt tal och ansiktsuttryck för att avgöra hur han ska agera på ett empatiskt sätt, till exempel leda besökare rätt i lokalen.

Terra Cimmeria, en region på Mars. Foto: ESA / eyevine
Terra Cimmeria, en region på Mars. Foto: ESA / eyevine

Att dra slutsatser om en människas inre utifrån tal och ansiktsuttryck fungerar inte felfritt för tekniken ännu. Ai:n behöver därför förfinas. Att studera den lilla grupp av individer som finns ombord en rymdfarkost kan vara ett steg på vägen. Där skulle ai:n kunna lära sig mer om varje individs olika ansiktsuttryck och hur de svarar mot exempelvis deras tal.

Fler emotionellt intelligenta prototyper är under utveckling. Eva the Explorer ska vara bättre på att följa mer komplexa samtal och fånga upp fler nyanser i tal och ansiktsuttryck. Anna the Assistant är utformad mer som en sekreterare, som för anteckningar, svarar på frågor men också försöker hitta orsaken till problem.