Digitalisering

Mord kan inte utredas på grund av gemensamma IP-adresser

I ett fall som nu anmälts till Post- och Telestyrelsen ville polisen få ut en IP-adress från Telenor i samband med en utredning kring köp av sexuell handling av barn. Foto: TT
I ett fall som nu anmälts till Post- och Telestyrelsen ville polisen få ut en IP-adress från Telenor i samband med en utredning kring köp av sexuell handling av barn. Foto: TT
Oliver Carrà, presschef på Tele2 Foto: Tele2
Oliver Carrà, presschef på Tele2 Foto: Tele2

Dataintrång, mord och sexköp av barn. Polisen anmäler nu två internetoperatörer till Post- och telestyrelsen. Orsaken är att bolagen inte lämnar ut uppgifter om abonnenter i vissa utredningar om grova brott.

Publicerad

(Uppdaterad) Polismyndigheten har på senare tid anmält Tele2 och Telenor till Post- och telestyrelsen, PTS.

Bakgrunden är att man begär att bolagen ska lämna ut uppgifter om bolagens kunder i samband med förundersökningar kring allvarliga brott, där polisen har funnit internettrafik.

Men operatörerna säger sig inte kunna koppla vilka abonnenter som står bakom trafiken eftersom många kunder ofta får samma IP-adress enligt ett dynamiskt, slumpvis system kallat NAT, Network Adress Translation, när de ansluter till internet.

Tekniken används allt oftare av inte minst mobilperatörer eftersom det råder brist på IP-adresser.

-Vi får inte veta vilka abonnenterna är, säger kriminalkommissarie Anders Ahlqvist, på Noa, tidigare Rikskrim.

Enligt polisen är dock operatörerna skyldiga att lagra information så att abonnenter kan hittas, enligt lagen om elektronisk kommunikation. Man vill att PTS prövar fyra fall.

Tre stycken rör abonnentuppgifter som man vill att Tele2 lämnar ut. De kan betydelse i utredningar av vem eller vilka som ligger bakom dataintrång, mord och häleribrott.

- Vi har stor respekt för polisens arbete men vi kan inte tillhandahålla uppgifterna i dag, och vi kan också konstatera att vi gör olika bedömningar kring rättsläget – därför välkomnar vi att det här nu kommer prövas, säger Oliver Carrà, presschef på Tele2.

I ett annat fall vill polisen få uppgift om en kund från Telenor i samband med en utredning kring köp av sexuell handling av barn.

Men på Telenor säger man sig inte ha uppgifterna, eftersom man inte sparar portnummer när NAT:ade IP-adresser används.

Aron Samuelsson, presschef på Telenor:

- Våra system är anpassade efter en kravställning enligt förordningen om elektronisk kommunikation och enligt den behöver inte portnummer sparas.

Kan ni hjälpa polisen på annat sätt?

- Vi ser gärna en lösning på den här frågan och den rimliga lösningen är när det nya internetprotokollet IPV6, har implementerats fullt ut.

- Även om vi skulle spara den här typen av data, skulle det innebära enorma mängder data. Och polisen skulle utöver IP-numret också behöva ge oss exakta portnummer och exakta tider då portnumret använt IP-adressen, och vår uppfattning är att det saknas i dag, säger han.

Anders Ahlqvist, Noa, säger i en kommentar:

-Ja, vi ska ge exakt tid, och det gör vi. Men portnumren kan vi inte alltid se i själva meddelandena.

Hur ska operatörerna då göra?

- Det finns en lag som säger att man ska kunna koppla ihop en kommunikation med en abinnent, Är du operatör så är du skyldig att lagra uppgifter så att abonnenten kan spåras.