Digitalisering

Ipod hotar hörseln

För mycket och för högt skadar hörseln
För mycket och för högt skadar hörseln

Ipod och andra musikspelare skadar hörseln hos användare som lyssnar fem timmar i veckan på hög volym. Det visar EUs vetenskapliga kommitté. Volymen överstiger gränsvärdena för buller på arbetsplatser.

Publicerad

Gränsvärdena för musikspelare som säljs i Europa är idag 100 dB. Men redan vid 89 dB går man över gränsvärdena för buller på en arbetsplats.

Den vetenskapliga kommittén konstaterar att om man lyssnar på hög volym under längre perioder så riskerar man att få bestående hörselskador efter fem år.

I hela EU bedöms mellan 50 och 100 miljoner människor lyssna på bärbara musikspelare varje dag.

EU-kommissionen planerar nu att i början av 2009 arrangera en konferens i Bryssel för att låta representanter för medlemsländerna, industrin och konsumenterna diskutera de vetenskapliga rönen, och vilka åtgärder som behöver vidtas.