Digitalisering

Ny metod höra högtalarljudet på stationen

Tåget rusar förbi perrongen just som trafikutropet kommer i högtalarna - halva meddelandet försvann i larmet. Foto: Fraunhofer IDMT/Daniel Schmidt
Tåget rusar förbi perrongen just som trafikutropet kommer i högtalarna - halva meddelandet försvann i larmet. Foto: Fraunhofer IDMT/Daniel Schmidt

Högtalarutrop på järnvägsstationer och flygplatser drunknar ofta bland andra ljud, till resenärernas förtret. En ny metod gör utropen tydligare.

Publicerad

En alltför vanlig situation: högtalarrösten berättar om ändrad avgångstid men de viktiga detaljerna går förlorade i ljudbruset i stationslokalen.

Nu har språkforskare vid Fraunhoferinstitutet för digital medieteknik IDMT utvecklat en programvara som förbättrar hörbarheten från högtalarmeddelanden. En teknik som även kan förbättra ljudet i mobiltelefoner när samtal förs i bullriga miljöer.

Tekniken bakom programvaran Adapt Drc, som den kallas, består i att över en mikrofon hela tiden analysera omgivningsljudet och anpassa högtalarmeddelandet till omgivningsljudet i realtid.

- Det räcker då inte att höja volymen på högtalarsystemet för att överrösta omgivningsljudet, förklarar Jan Renneis-Hochmuth.

Sådana lösningar använder ibland bilradiotillverkare, men resultatet är oftast att högtalarna pressas till max, vilket inte förbättrar hörbarheten.

Forskarna har i stället analyserat det talade språket efter frekvenser, och noterar att vokaler ofta har låga frekvenser och uttalas länge, medan konsonanter som p, t och k är korta ljudbilder med höga frekvenser.

Konsonanterna är svårast att höra i bullriga miljöer, men de är viktiga för språkförståelsen. Algoritmen som används i programmet förstärker ljud som riskerar att drunkna i omgivningssorlet vid varje speciell tidpunkt.

Programmet analyserar även det som kallas språkdynamik, de starka och svaga delarna i talat språk. Starkare delar kan behöva dämpas, svagare lyftas fram för att höras i en bullrig omgivning.

Programmet är klart för kommersialisering. För mobiltelefoner och konferensanläggningar, som redan har mikrofoner, behövs ingen extra utrustning utöver programmet. För järnvägsstationer och flygplatser behöver mikrofoner monteras för att kunna ta upp omgivningsljud för analys i en hall.