Digitalisering

Hackare till hjälp i stadsutveckling

Hackare, programmerare, stadsplanerare och arkitekter ska se om digital teknik kan öka medborgarinflytandet. Foto: TT
Hackare, programmerare, stadsplanerare och arkitekter ska se om digital teknik kan öka medborgarinflytandet. Foto: TT

I helgen ska hackare, programmerare, stadsplanerare och arkitekter samlas för att ta fram nya idéer till stadsutveckling. Syftet är att pröva om digital teknik kan öka medborgarinflytandet.

Publicerad

Inom ramen för forskningsprojektet Smarta städer: Innovativ egovernance ordnas ett hackathon i Göteborg från fredag till måndag. I fokus står stadsutveckling i Borås och Göteborg.

- Ett hackathon är ett lekfullt format som syftar till att uppmuntra till och testa nya idéer som ingen tänkt på tidigare, säger Magnus Eriksson på Interactive Institute, som deltar i projektet, i ett pressmeddelande.

Tanken är att grupper av programmerare och stadstjänstemän ska ta fram lösningar som kan göra det lättare för medborgarna att bli en del av stadsutvecklingen. Samtidigt är syftet att pröva om digital teknik kan förbättra transparens och kommunikation inom stadsutveckling, så att mer välgrundade beslut fattas.

- Styrkan i det här hackathonet är att det samlas både tekniskt kunniga och de som har insikt i hur stadsutvecklingsprocessen ser ut. Det gör att vi kan ta fram tekniska lösningar som svarar mot verkliga behov som medborgare och tjänstemän möter i vardagen, säger Magnus Eriksson.

Under hösten har forskarna i projektet samlat information om utmaningar inom medborgarinflytande, transparens och förvaltning i Göteborg och Borås. Hackathonet arrangeras för att prototyper till digitala lösningar inom dessa områden ska tas fram.

- Kommunikation mellan städer, medborgare, myndigheter, företag och frivilligorganisationer och kännedom om varandra är paradoxalt nog en utmaning i det moderna informationslandskapet. Det är en aspekt som vi ska jobba med i projektet för att stadsutvecklingen ska kunna ta vara på flera perspektiv. Därför skulle vi vilja se att företag och frivilligorganisationer deltog i detta hackathon, säger Heiti Ernits på SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, i pressmeddelandet.