Digitalisering

Grön kod spar it-energi

Smart programmering kan göra mycket för att minska energiförbrukningen i datorer och mobiltelefoner.

Publicerad

Forskare vid universitetet i Washington ska i början av juni demonstrera en metod att minska energiåtgången för it-prylar genom att programmera snålt. Det sker vid ett programmeringssymposium i San Jose.

Med systemet, som kallas, EnerJ, skulle mobiltelefonanvändarna kunna få mindre telefoner eller längre batteritid, hävdar en av forskarna, Luis Ceze.

Grunden i systemet är att tillåta mindre fel i programmet, och minska på kontrollen av programmen. Ett exempel är bildpresentation, där man redan idag kan tolerera mindre problem, som att någon bildpunkt inte visas ut. Genom att tillåta att ytterligare några punkter inte visas går inte ut över helhetsintrycket, men skulle kunna spara mycket energi.

Systemet byggs upp i två delar. En som är mycket precis, där känslig data som exempelvis inloggning till bankkoder lagras. Den andra delen är för sådana uppgifter som överlever enstaka små fel i programmet.

I systemet finns inbyggt en barriär som gör det omöjligt för data från den mindre precisa delen av systemet att läcka över till den precisa delen.

De mindre precisa beräkningarna skulle kunna utföras på en del av processorn som matas med lägre spänning.

- Genom att tillåta ett fel på var 100000e beräkning går det att spara stora mängder energi, säger Luis Ceze.

Med en kombination av grön programmering och snålare elektronik tror forskarna att det skulle vara möjligt att spara 90 procent av energiförbrukningen, vilket i mobilsammanhang skulle kunna betyda tio gånger längre batteritid.