Digitalisering

PTS påskyndar utdelningen av tv-frekvenser

Post- och Telestyrelsen planerar auktionen av de tidigare tv-frekvenserna, det så kallade 800-bandet. Operatörerna vill däremot vänta. Alltför mycket är oklart, både i Sverige och Europa.

Publicerad

800-bandet, egentligen frekvenserna mellan 790 och 862 Mhz, användes tidigare till analoga tv-sändningar.Enligt ett regeringsbeslutska de tömmas och i stället användas för mobiltelefoni och liknande tjänster.

Post- och Telestyrelsen, PTS, tar nu in synpunkter från berörda i näringslivet. Och det visar sig att PTS vill gå snabbare fram än operatörerna. De tycker att alltför många frågor är oklara, och ingen vill köpa frekvensband i blindo.

- Det är orealistiskt att vänta med att planera auktionsförfarandet eftersom Sverige har ett regeringsbeslut i frågan. Och bandet är tomt, säger Sally Ibraihim på PTS.

För det första vill operatörerna veta vilken utrustning de måste investera i. Teknikvalet är en del av fördelningsproblemet. PTS måste avgöra vilken av moduleringsteknikerna FDD och TDD som får användas, och på vilka band. Båda används i mobilnät, TDD också i den trådlösa nätstandarden Wimax.

Det är för närvarande sannolikt att TDD inte tillåts, men inget beslut finns, och det kanske inte heller bestäms förrän efter auktionen, enligt PTS.

Sverige var tidigt ute med beslutet att tömma frekvenserna för analog tv till fördel för mobiloperatörerna, men nu ser det ut som om Tyskland och Frankrike kan hinna före med frekvensutdelning och tillämpningar. Många andra länder i Europa har inte ens påbörjat omställningen, och kan vara klara så sent som 2015. Detta gör att det är svårt att samordna planeringen mellan länderna. Det är en fråga om hur stora frekvensspann som ska tilldelas de olika köparna, och vilken teknik som ska tillåtas. Enligt PTS ska gemensamma regler i någon form finnas i juni, och innan dess ordnas inte någon auktion.

Det finns inte heller någon uppfattning om hur många tillstånd som kommer att säljas. Det beror på hur stora frekvensblocken blir, vilket till viss del beror på operatörernas önskemål. Bland annat Teracom anser att banden ska kunna användas för det ökade utrymme som HDTV kräver.