Digitalisering

Bushen får bredband i tv-antennen

Australien ska nu se till att ge glesbygdsborna en möjlighet till bredband. Foto: Colourbox
Australien ska nu se till att ge glesbygdsborna en möjlighet till bredband. Foto: Colourbox
Jonas Wessel
Jonas Wessel

Nu provas snabbt trådlöst bredband via tv-antennen i glesbygden i Australien. Det är forskningscentrumet Csiro, som har utvecklat en teknik där de gamla analoga tv-frekvenserna och antenner ska användas i områden som inte kan nås på traditionell väg.

Publicerad

<p>- Att köra bredband över tv-antennen låter som en lysande lösning, säger Jonas Wessel, chef för enheten för spektrumtillstånd hos Post- och telestyrelsen, PTS.</p> <p>Den nya tekniken Ngara bygger på att de gamla tv-tornen återanvänds. Där monteras riktade sändare. På platsen kopplas ett modem till den vanliga tv-antennen. Det ska ge en överföringshastighet på 12 megabit per sekund i båda riktningarna.</p> <p>Sex samtidiga användare ryms inom frekvensspannet för en tv-kanal, det vill säga sju megahertz. Första testet blir i ett samhälle i norra Tasmanien nu i december. </p> <p>I början av nästa år fortsätter testerna på fastlandet då en tv-kanalsfrekvens ska serva sex gårdar.</p> <p>Räckvidden kan bli upp till två mil och syftet är att nå samhällen med mindre än 1 000 invånare dit andra nätverket inte kommer att nå inom överskådlig framtid. </p> <p>Tekniken väntas gynna den sociala utvecklingen i avlägsna områden samt göra det möjligt för läkare att bedöma sjukdomstillstånd via internetbaserad videokommunikation. Cirka sju procent av Australiens befolkning berörs, det är strax under två miljoner människor. </p> <p>Vissa av frekvenserna för analog tv i Sverige har redan tilldelats hdtv-sändningar. Under våren kommer resten av frekvenserna på 800 MHz-bandet att auktioneras ut. </p> <p>- De som tilldelas frekvenser i ett av blocken ska också erbjuda bredband till hushåll och arbetsställen som i dag inte kan nås, säger Jonas Wessel.</p> <p>- Vi kräver också att de inte får störa vanliga tv-sändningar. Det får de lösa med filter, annan polarisation, sänkt effekt och alla de tricks som operatörerna känner till.</p>

Kvar i analog tv

  • Analog tv har inte släckts ned helt i Australien ännu. Först 2013 ska myndigheterna ta ställning till frekvensernas framtid. Sverige är bland de länder som ligger längst fram i en total övergång till digital tv.