Digitalisering

Notan för nya it-lagar

FRA-lagen och andra lagar leder till ökade kostnader för telekomoperatörerna på mellan 11 och 16,5 miljarder kronor de närmaste åren. Notan får slutkunderna ta. Per hushåll motsvarar detta mellan 2 500 och 3 700 kronor.

Publicerad

It- och telekomföretagen har i en rapport räknat på vad den nya signalspaningslagen (FRA-lagen) och andra kommande lagar, som lagen om trafikdatalagring. kostar svenska telekomkonsumenter.

Per år räknar man med att hushållen kommer att få betala mellan 152 och 227 kronor, beroende på hur stränga teknikåtgärder och utrustningskrav som åläggs operatörerna.

Därtill kommer kostnader på ett par 100 miljoner kronor årligen för exempelvis den planerade Ipred-lagen, – som ska värna upphovsrätten och stoppa musik- och filmpirater – och för den nya svenska expropriationslagen, som ska öka ersättning till markägare vars fastigheter används till telekom.

”Sålunda undanrycks ett stort antal miljarder, som annars kan användas för investeringar som kan nyttiggöras i bland annat glesbygd och för högre kapacitet i bredband”, skriver It- och telekomföretagen i en kommentar.

FRA-lagen blir dock relativt billig. Den avancerade övervakningsvarianten antas kosta varje hushåll – 9 kronor – per år.