Digitalisering

Så delas ST-Ericsson upp

ST-Ericsson delas upp.
ST-Ericsson delas upp.

(Uppdaterad) Ericsson behåller utvecklingen av modemen och tar över 1800 tjänster. Men upp till 600 måste lämna sina uppdrag i Lund.

Publicerad

Nu har de två moderbolagen bestämt sig.  Ungefär 40 procent av tjänsterna på ST-Ericsson försvinner. Ungefär lika många tas över av Ericsson, och resterande 20 procent av ST Microelectronics.

  • Ericsson tar över utvecklingen och försäljningen av de tunna modemen och 1 800 av bolagets 4 350 tjänster.
  • ST Microelectronics tar över ”resten” av verksamheten och 950 tjänster.
  • En stor del av verksamheten läggs ned. Omkring 1 600 av alla tjänster ska bort, varav mellan 400 och 600 i Lund i Sverige.
  • Moderbolagen hoppas kunna sälja av viss verksamhet, som idag har 200 anställda.

Med begreppet ”tjänster” menar bolagen ”anställda och konsulter”.

Av ST-Ericsson 4 300 tjänster finns för närvarande 1 300 i Lund. 

Lund kommer att drabbas hårt, men det blir inte fråga om en total nedläggning vilket många befarat.

Mellan 700 och 900 av tjänsterna i Lund får nya uppdrag från Ericsson. Men mellan 400 och 600 kommer alltså att bli av med sina jobb. 

Ericsson tar över tjänster från Lund, men också från Tyskland, Indien och Kina.

De tjänster som ST Microelectronics tar över arbetar idag i Frankrike och Italien. De ska jobba med ”stöd av befintliga produkter” och utveckling av nya produkter för STM.

Av de 1600 tjänster som försvinner finns mellan 500 och 700 i Europa.