Digitalisering

Njord Lawfirm om kravbreven: Kommer att gå till domstol

Den som väljer att inte betala Njord Lawfirms kravbrev kommer att dras inför rätta. Foto: TT
Den som väljer att inte betala Njord Lawfirms kravbrev kommer att dras inför rätta. Foto: TT

Svenskar som inte betalar Njord Law Firms kravbrev kommer att dras inför rätta. "Men målet är att lösa fallen med dialog", säger advokat Jeppe Brogaard Clausen.

Publicerad

Under de senaste veckorna har flera tusen kravbrev skickats ut till svenska abonnenter som misstänks för olaglig fildelning bland annat av filmen Cell via Pirate Bay eller strömningssajten Popcorn Time.

Bakom kravbreven står den nordiska advokatbyrån Njord lawfirm, som representerar en grupp skandinaviska och internationella filmproducenter – exempelvis det danska produktionsbolaget Zentropa.

Breven som har skickats ut från Njord Law Firm innehåller ett tydligt budskap: Betala 4 500 kronor i skadestånd, eller riskera att dras inför rätta.

För Ny Teknik bekräftar Njord Law Firms representant Jeppe Brogaard Clausen att advokatfirman  kommer att gå till domstol om det är svenskar som vägrar att betala.

- Men vårt främsta mål är att lösa fallen med dialog. Att gå till domstol skulle bli mycket dyrt både för rättighetsinnehavarna som vi företräder och målsägande. Redan nu för vi en dialog med 60 procent av de svenska abonnenter som har fått brev från oss, säger han.

Vad handlar dialogerna om?

- Dels är det abonnenter som erkänner intrånget och vill göra rätt för sig, dels är det personer som bestrider kravet. Men hur många som hittills har betalat, eller som bestrider kraven, är frågor som jag inte kan svara på, med hänvisning till vårt ansvar för att skydda känsliga personuppgifter.

Fler svenskar kommer att bli kontaktade av Njord Law Firm inom kort, berättar Jeppe Brogaard Clausen.

Advokatbyrån har samlat in 20 000 svenska ip-adresser som ska ha använts vid fildelning av upphovsrättsskyddat material.

Njord Lawfirm väntar nu på att få ut uppgifter från Tele2, Bredbandsbolaget och Comhem om vilka kunder som är registrerade på ip-adresserna.

Planen är att skicka ut en andra omgång med kravbrev under november månad.

- Även om vi har loggat 20 000 ip-adresser, behöver inte det betyda att det är så många brev som kommer att skickas ut. Ett svenskt domstolsbeslut ger oss rätt att begära ut kunduppgifter från nämnda bredbandsoperatörer. Av domstolens beslut framgår att operatörerna kan föreläggas ett vite på 200 000 kronor om de inte ger oss uppgifterna.

Njord Lawfirm har tidigare skickat ut liknande kravbrev till misstänkta fildelare i Danmark, Norge och Finland.

Att filmproducenterna som advokatbyrån företräder nu väljer att gå samma väg även i Sverige beror på den "positiva effekt" som utskicken har haft i våra grannländer, förklarar Jeppe Brogaard Clausen.

- Våra loggar visar att antalet ip-adresser som förekommer i delning av upphovsrättskyddat material minskade med 20 procent under tiden som breven skickades ut i Danmark, Norge och Finland.

- Men vår granskning visar också att antalet ip-adresser som användes för fildelning i Sverige istället ökade under samma period. Det hoppas filmbranschen kunna ändra på nu.

Uppsalaprofessorn Sanna Wolk uppmanar folk att inte betala kravbreven från er. Vad är din kommentar till det?

- Vi hänvisar gärna till professor Mårten Schultz som säger att det ur en juridisk synvinkel är bäst att betala om man gjort sig skyldig till upphovsrättsbrott. För oss är det väsentligt att få till en kontakt med abonnenterna. Att få till en dialog tidigt är viktigt bland annat för att klargöra omständigheterna i fallet. Det kan exempelvis röra sig om fall där abonnenten har haft ett öppet nätverk, eller har gett andra tillgång till routerns lösenord.  

Han fortsätter:

- Till skillnad från Sanna Wolk, som hänvisar till en EU-dom, anser vi att det går att hålla abonnenten ansvarig för handlingar som utförts av andra. Vi hämtar bland annat stöd från en finsk dom från september 2017.