Digitalisering

EU-parlamentet röstar ja till stärkt upphovsrätt

Foto: Magnus Liam Karlsson / SvD / SCANPIX /TT
Foto: Magnus Liam Karlsson / SvD / SCANPIX /TT

EU-parlamentet säger ja till det omdiskuterade förslaget om stärkt upphovsrätt på nätet.

Publicerad

(Uppdaterad)

– Viktigt för demokratin, tycker S-ledamoten Jytte Guteland – en av ytterst få svenskar som gav tummen upp i dagens omröstning i Strasbourg.

Dagens avgörande omröstning i EU-parlamentet i Strasbourg slutade 348 mot 274. 36 ledamöter avstod.

– Det var ett bra beslut. Det här är ett steg i rätt riktning för de kulturarbetare som är så viktiga för demokratin och som i dag ser sitt hårda arbete reas ut och vinsterna hämtas hem av de stora amerikanska företagen, säger Guteland på väg ut från plenisalen.

Striden om det som på EU-språk kallas direktivet om upphovsrätt på den digitala inre marknaden har pågått i flera år.

I ena ringhörnan står främst internetaktivister tillsammans med några av de största nätbjässarna inom sociala medier.

I den andra står konstnärer och skribenter – men också stora förlag och tidningshus.

Sakta eller säkert?

Kampen gäller de nya uppdaterade regler kring upphovsrätten på nätet som EU vill få till för att modernisera lagstiftning som inte hängt med i de senaste årens snabba utveckling.

Motståndarna tycker dock att lagstiftarna går alltför långt och oroar sig för vad man kallar för länkskatter och behovet av uppladdningsfilter.

– För användarna kommer internet bli betydligt saktare. För småskaliga nätsajter och så vidare kommer det bli svårare att få sitt material delat. Man har tillgodosett ett antal lobbyintressen och därmed varit beredd att ändra internet för alla, säger svenske ledamoten Fredrick Federley (C).

Anhängarna ser de nya reglerna som en efterlängtad chans att stärka upphovsrättsinnehavarnas ställning.

– Det här är inget som gör att användarna måste minimera sina rättigheter. Vi ger dem ett sorts ramverk där de legalt nu kan göra det de har gjort. Vi får en juridisk säkerhet och vidgar rättigheterna för användarna, hävdar tyske kristdemokraten Axel Voss, som varit ansvarig för parlamentets behandling av frågan.

Kritiska svenskar

De flesta svenska EU-parlamentsledamöterna har varit skeptiska till EU-kommissionens förslag, som lades fram redan hösten 2016.

– Väldigt beklagligt att den här lagen har gått igenom. Den undergräver yttrandefriheten och kommer att skada hela internet, säger Max Andersson, tidigare MP, men nu politisk vilde och medlem i nybildade Partiet Vändpunkt.

Motståndet har inte minst handlat om paragraferna 11 och 13 – nu formellt omdöpta till 15 och 17 – som handlar om ersättning vid länkning och hur man kontrollerar att inte otillåtet material laddas upp.

En länkskatt och ett krav på uppladdningsfilter, anser motståndarna, som åtminstone hade velat att parlamentet skulle få rösta om ändringsförslag.

– Vi tycker självklart det är bra med en upphovsrättslagstiftning som skyddar alla de som skapar det vi läser och lyssnar på på nätet. Men det är 11 och 13 som skapar en fel balans och missgynnar den digitala miljön, säger Gunnar Hökmark (M), som hade velat se fler stödröster från svenska S.

– Hade tre svenska socialdemokrater röstat för att vi skulle behandla det i detalj så hade vi kunnat få bort artikel 11 och artikel 13.

Splittrat inom S

Socialdemokraterna var splittrade. Åtminstone Jytte Guteland och Marita Ulvskog röstade ja, medan Anna Hedh sade nej.

– För min del är jag besviken på det som har gått igenom nu, säger Hedh – som ändå inte ser oenigheten som konstig.

– Vi har väldigt många medlemmar som tycker olika i den här frågan.

I och med dagens omröstning är förslaget i princip klubbat. Det enda som återstår är ett slutligt klartecken från EU:s medlemsländer i ministerrådet, vilket dock väntas bli en formalitet med tanke på att länderna redan gett ett preliminärt ja på förhand.

Trycket lär ändå bli hårt på inte minst Tyskland, där debatten gått het och de kristdemokratiska och socialdemokratiska regeringspartierna är rejält oeniga. Om Tyskland svänger till ett nej kan fortfarande upphovsrättsförslaget ändras.

Avgörs i domstol?

Motståndarna hoppas fortfarande.

– Jag hoppas att man i Sverige kallar samman EU-nämnden och ger ett tydligt mandat till regeringen att säga nej till detta, men att få majoritet i (minister)rådet är betydligt mycket svårare, säger Fredrick Federley.

– Det vore ju fullkomligt fantastiskt om det enorma medborgarengagemang som visat sig de senaste dagarna skulle få rådet att ändra sig. Om det händer måste jag nypa mig i kinden för att försäkra mig om att jag inte drömmer, säger Max Andersson.

Han hoppas dock snarare på en förändring på längre sikt, om och när direktivet kan tas till EU-domstolen.

– Men det är många år dit och till dess kommer många företag att leva i en juridisk gråzon om de inte filtrerar sina användares uppladdningar, säger Andersson.

Tyske Axel Voss (CDU) hoppas i sin tur på mer sans i en debatt som varit oerhört infekterad.

– Troligen kan vi nu fokusera mer på de här punkterna och koncentrera oss på vad vi har på bordet. Det är inte så dåligt som ni tror, säger Voss i Strasbourg.