Digitalisering

Vestberg anställer en blåslampa

Anders Thulin Foto: Ericsson
Anders Thulin Foto: Ericsson

Ericssonchefen vill att strategin ska genomföras snabbare och anställer en fd McKinsey-konsult för att få fart på organisationen.

Publicerad

Ericssonchefen Hans Vestberg rekryterar Anders Thulin från manegementkonsultföretaget McKinsey och placerar honom från start i sin företagsledning. Anders Thulin ska också rapportera direkt till Ericssons vd.

Anders Thulin har varit seniorkonsult på McKinsey och under ”ett flertal år” jobbat med Ericsson.

Enligt Hans Vestberg får Thulin flera uppdrag. Bland annat ska han ”stärka vår globala styrmodell och förmåga att verkställa strategier”, skriver Vestberg i ett pressmeddelande

Vad betyder det, mer konkret, Anders Thulin?

(Först berättar han som brukligt är att Ericssons strategi ligger fast och att förstås ”alla chefer redan jobbar med att införa strategin” och att de redan kommit en bra bit på väg. )

-Men vi måste bli ännu bättre på ett antal viktiga områden. Ett sådant prioriterat område är processen från order till att leveransen nått en kund, som blivit nöjd, och vi har fått betalt. Genom att öka effektiviteten i den processen, så frigör vi kontanter som vi kan använda för andra investeringar.

Och hur gör man det?

-Det handlar om att sätta mål och följa upp. Och det har förstås också gjorts tidigare, men nu ska det bli ännu tydligare.

Har du andra exempel på prioriterade områden?

-Jag ska också titta på hur vi på ett bra sätt kan jobba med vår prissättning när mjukvaran blir en större andel av vår affär.

Det har Ericsson haft som ett prioriterat område under flera år.

-Ja, men det är också sådant som tar tid. Man måste diskutera en smartare mjukvaruprissättning både internt och med kunderna. Det är en typ av förändringar som tar tid.

Du ska också ansvara för "koncerngemensamma funktioner”. Ge ett exempel.

- Ett exempel skulle kunna vara att välja ut ett antal testcenter som kan användas globalt, i stället för att ha ett för varje land.

Tanken är alltså att Anders Thulin ska vara den som – förutom Hans Vestberg – har den totala överblicken i den organisation som Hans Vestberg införde strax efter tillträdet som vd.

Har Ericsson missat möjligheter på grund av organisationen?

-Nej, Det finns en enorm styrka i att ha regionansvar nära till kunden. Och våra affärsenheter har det globala ansvaret. Samtidigt så är det förstås viktigt att ha den totala överblicken.

Anders Thulins tredje roll är som Ericssons CIO. Enligt Hans Vestberg är uppdraget där att "säkerställa att vi genomför globala förbättringar i hela företaget i syfte att nå effektivitetsvinster”.

Effektivisering brukar betyda att personalminskningar?

-Vårt fokus är att leverera bra ut till kunden och att få ut effektivitet i den organisation vi har. Målet är lönsam tillväxt för att frigöra resurser, bland annat för att vara tekniskt ledande.

- Jag har visserligen jobbat i branschen, och även med Ericsson. Men nu först ska jag lyssna och lära. Vi har 110 000 medarbetare och 130 länder. Och jag börjar den 1 oktober, säger Anders Thulin.