ANNONS

Digitaliserade flanellografer

Utvinning av naturresurser betjänar oss alla. Vi skall utnyttja resurserna skonsamt och lönsamt. Vi skall vara effektiva och inte glupska. Vi behöver ta hänsyn till svaga och starka viljor och vi behöver optimera ekonomiska omständigheter och tekniska förutsättningar.

Publicerad

Komplexiteten i System-av-System ökar under de kommande decennierna. Upprätthållandet av funktion, kvalitet och lönsamhet ställer allt större krav på flexibilitet och precision. Det begreppsliga ramverket och användningen av standarder behöver berikas inom alla områden.

– Vi står inför ett paradigmskifte där felsökning ersätts av bedömning av funktion och prevention blir viktigare än diagnos. Digitaliseringen lever i ständig förändring där system och lösningar kräver omkonfigurering över tid och rum. Informationsstrukturerna växer och logiska resonemang med symboler och värden behöver komplettera traditionell statistisk analys, säger Patrik Eklund, professor i datalogi vid Umeå universitet.

Snabb teknikutveckling i en komplex verksamhet

Inom energi, metall och skog finns typiska industriella processer med naturresurser som förväntas betjäna oss alla, där utvinningen av resurserna skall ske skonsamt och lönsamt givet optimala lösningar av målkonflikter.

– Ledning och produktion behöver förstå varandra och samverka i sin komplexa verksamhet, där teknikutvecklingen går väldigt fort och marknadsutveckling är föränderlig. Svensk industri lever i en cirkulär ekonomi, där design, hållbar utveckling och olika former av ”life-of” behöver hanteras, säger Magnus Löfstrand, professor i maskinteknik vid Örebro universitet.

Teknik och finans integreras alltmer och därför är det viktigt att snabbt och korrekt kunna laborera med processer och flöden. Varför skulle det vara viktigt? Teknik är enkelt att köpa, det är en större utmaning att integrera tekniken i flöden och processer. Något som är betydligt svårare att köpa och införa är förmågan att inkludera tekniken i organisationen och få organisationen att anamma nya lösningar.

Viktigt med verktyg för att styra effekter

– Information och process skall hänga ihop och därför är det viktigt att skapa verktyg som gör det enkelt att, på ett sätt som ger motsvarande logiska effekter som i verkligheten, kunna laborera med flöden och logik i organisationens processer, för att kunna förstå, förklara och styra effekterna i den egna verksamheten, berättar Patrik Eklund.

Detta skulle kunna beskrivas som en digital flanellograf i meningen att den måste vara intuitiv att använda och samtidigt ge översikt av och förståelse för affärs- och produktionslogiken.

Flanellografen behövs därför på olika nivåer inom ledning och produktion. Den skall hantera information om teknik och finans, sammanvävd i en logisk helhet, där informationen hittar sin plats i logiken.

FAKTA

Umeå universitet och Örebro universitet samarbetar inom flertalet projekt, som finansieras av VINNOVA med stöd av samfinansiering från företag inom gruvindustrin.

Läs mer här.