ANNONSSAMARBETE MED ...

Digitala tvillingar – Simumatik bidrar till en hållbar och effektiv industri

Efterfrågan kring Digitala Tvillingar växer, både inom industrin och utbildning. Det är en viktig teknik för att stötta organisationer i sin digitaliseringsresa och förenkla att jobba hemma under pandemin.

Publicerad

Simumatik utvecklar en molnbaserad plattform där organisationer kan bygga detaljerade modeller av automatiserade lösningar för att jobba mer effektivt och flexibelt.

Digitalisering inom industrin och utbildning är ett behov som har visat sig vara viktigat under den pågående pandemin. Flexibiliteten att kunna växla mellan kontoret och hemmet är en stor fördel för organisationer, och kan vara skillnaden mellan att dra ner verksamheten eller kunna fortsätta. Digitala modeller är därför en viktig teknik som låter ingenjörer och studenter att fortsätta jobba och studera när de inte har tillgång till den fysiska utrustningen.

Mikel Ayani, VD Simumatik AB
Mikel Ayani, VD Simumatik AB

Mikel Ayani är VD på Simumatik AB, en startup som utvecklar en innovativ plattform för att bygga digitala tvillingar:

– Vårt syfte är att möjliggöra för våra kunder att jobba mer effektivt och hållbart genom att använda digitala tvillingar. Vi vill “demokratisera” tekniken och göra det möjligt att jobba med avancerad och dyr utrustning i en säker virtuell miljö. Våra kunder behöver endast en dator med webbläsare för att kunna jobba med virtuell utrustning som ser ut och beter sig som den riktiga.

Emulering: När detaljer spelar stor roll

Digitala modeller har funnits länge, och sedan 80-talet har datorer gjort det möjligt att snabbt utveckla olika simuleringstekniker för att stötta forskare och ingenjörer i sitt arbete. “Finita elementmetoden” (FEM) används för att lösa fysikaliska problem som värmeledning, elektriska fält och hållfasthet på en mycket detaljerad nivå. Det är komplexa modeller som är mycket långsamma att beräkna. Dessutom används “Diskret händelsesimulering” (DES) inom industrin för att modellera system i större skala. Den mindre detaljnivån möjliggör att man kan exekvera modeller mycket snabbare än i realtid och simulera till exempel ett produktflöde och hitta flaskhalsar. Emuleringstekniken som Simumatik har utvecklat för sin plattform möjliggör att man modellerar varje komponent i ett system individuellt, genom att definiera egenskaper och beteende i en 3D-miljö. Sedan bygger man ett virtuellt system genom att placera och göra kopplingar mellan komponenterna exakt som i verkligheten. Resultaten är en modell som exekveras i realtid och motsvarar den riktiga på en funktionell nivå.

– Man kan bygga digitala modeller av allt man kan tänka sig: olika typer av givare, elektriska- och pneumatiska aktuatörer, robotar eller styrsystem. Fysikmotorn tar hand av kinematiken och kollisioner, så om någonting är fel i monteringen eller programmeringen så man kan se resultaten innan man riskerar att skada människor eller utrustning.

Digital och hållbar framtid

Att bygga automatiserade lösningar till industrin är en komplex process för maskintillverkare och integratörer. I den pågående fjärde industriella revolutionen går tillverkningsföretag från massproduktion till anpassad produktion, som kräver ny teknik och mer avancerade och flexibla produktionssystem. Detta gör lösningar ännu mer komplexa och kräver att ny teknik används, t.ex. “Artificiell Intelligens” (AI).

– Vår lösning gör det möjligt att bygga det digitala systemet först och kunna upptäcka design- eller konstruktionsproblem långt innan man bygger det riktiga systemet. Systemintegratörer kan spara mycket tid och pengar genom att jobba effektivare, samtidigt som de levererar mer robusta lösningar till sina kunder.

För att kunna stärka kompetens inom industrin och utbilda framtidens ingenjörer, är det viktigt att användningen av digitala tvillingar introduceras på lärosäten: gymnasieskolor, yrkesskolor och universitet. Genom att bygga digitala modeller av existerande labbutrustning, kan lärare göra det möjligt att bedriva utbildningen mer effektivt och även på distans.

– Med digitala tvillingar kan elever jobba samtidigt i sin egen takt, med var sitt digitala labb i sin dator. De kan också få tillgång till utrustning som lärosäten kanske inte har råd att köpa in fysiskt. Det är viktigt för oss att alla får möjlighet att lära sig den senaste tekniken och bli redo för arbetslivet. - säger Mikel som tidigare också jobbat som universitetslärare.

Annonsinformation

Simumatik AB är ett företag etablerat i Science Park Skövde sedan 2019. Simumatik har med stöd av Vinnova Innovativa Startups, utvecklat en global plattform, med kunder i ett flertal länder i Europa och Amerika. Simumatik samarbetar nära med både industrier och lärosäten och hjälper dessa att lyckas med sin digitaliseringsresa.

Detta är en annons. Den är inte skriven av Ny Tekniks redaktion. I det fall du har synpunkter på annonsens innehåll, vänligen vänd dig till annonsören.

Önskar du annonsera eller komma i kontakt med Ny Tekniks kommersiella redaktion? Skicka ett mail till agency@nyteknikgroup.se