Energi

Nu ska Miljösverige kartläggas

Miljödepartementet ger Lantmäteriet 50 miljoner kronor och ett uppdrag att skapa en "digital infrastruktur" för geografisk information om Sverige.

Publicerad

- Det ska bli enklare att söka den information man behöver för till exempel en miljöanalys, ett vägbygge eller någon annan samhällsplanering, säger Monica Lagerqvist Nilsson, kansliråd på Miljödepartementet, till Ny Teknik.

Det är ett EG-direktiv som går under namnet Inspire som Miljödepartementet nu ska förverkligas med Lantmäteriets hjälp.

Ett 20-tal svenska myndigheter, som i dag hanterar olika typer av geografisk information, ska göra den digitalt sökbar och koppla den till Lantmäteriets kartor och annan geografisk information.

Om man till exempel ska bygga en väg genom ett område ska man enkelt kunna få fram information från olika myndigheter om till exempel befolkning, skyddad natur, bergarter, jordarter etcetera. Inspire kommer också att få stor betydelse för att följa förändringar i miljön och för att förebygga naturolyckor.

- Den informationen finns i dag på respektive myndighet, men det är inte lätt att veta var man ska hitta den, säger Monica Lagerqvist Nilsson.

Med Inspire ska den här informationen visas mer eller mindre automatiskt när en man söker uppgifter om ett visst område för ett visst syfte.

- Jag hoppas att det blir möjligt att göra geografiska sökningar på det här sättet, säger Monica Lagerqvist Nilsson.

I dagsläget berörs Lantmäteriet, Fiskeriverket, SGU, Sjöfartsverket, Skatteverket, Banverket, Naturvårdsverket, RAÄ, SCB, Skogsstyrelsen, SMHI, Vägverket, SLU, Energimyndigheten, Jordbruksverket, Räddningsverket, SGI och länsstyrelserna.

Dessa myndigheter är de som har information som ska finnas med i infrastrukturen som byggs upp i och med Inspire.

Dessutom berörs samtliga kommuner och andra myndigheter, även myndigheter i andra medlemsstater och EU:s institutioner, som behöver tillgång till informationen i sitt miljöarbete.

Även allmänheten berörs eftersom ett syfte är att göra informationen offentlig.