ANNONSSAMARBETE MED ...

Design stor betydelse för framgång

Tommy Vilkensen, UX designer, konceptutvecklare och grafisk designer på konsultföretaget IT-Huset
Tommy Vilkensen, UX designer, konceptutvecklare och grafisk designer på konsultföretaget IT-Huset

I takt med digitaliseringens utveckling förändras många yrkesroller. Grafiska designers handlade det tidigare i stort om att formge böcker, tidningar och logotyper. I dag arbetar de med alltifrån böcker till utveckling av websidor, appar och animerade spel. Undersökningar visar dessutom att bra design har direkt positiv effekt på företagets vinst.

Publicerad

Design har fått en allt större betydelse för ett företags framgång. Det gäller såväl digitala tjänster som traditionella produkter. Allt fler inser att betydelsen av en bra formgivning för att kunna ta tillvara på möjligheterna och göra idéer framgångsrika. Det påverkar relationen till kunden, stärker varumärket och får effekt på resultatet. Det allmänna medvetandet om designens betydelse har ökat och numera har även produkter inom lågprissegmentet fått mer genomtänkt och tilltalande design.

En undersökning från the Design Management Institute visade att designdrivna företag är mer framgångsrika. Enligt forskarna bakom rapporten hade de mest innovativa företagen i världen en sak gemensamt: de använder design som en integrerad resurs för att göra innovationsarbetet mer effektivt och framgångsrikt. Enligt Bolton Group är det här förmodligen en av anledningarna till att företag såsom Phillips, Apple, Johnson & Johnson, Coca-Cola, Samsung, och Nokia har en Chief Design Officer (CDO) i sina ledningsgrupper.

Mer än en snygg utsida

Design handlar inte bara om form. Att det rör sig förpackning är en ålderdomlig syn. Bakom upplevelsen och formgivningen ligger så mycket mer än det som vi ser på ytan. Användarvänlighet, funktion och tillgänglighet är viktiga komponenter bakom en bra design. En rätt utformad webbplats exempelvis, är så lättnavigerad och inspirerande att den leder till konvertering. Designern ser till att eventuella irritationsmoment tas bort och skapar en bekväm upplevelse. Den ska vara så självklar att den knappt märks. Design avgör helt enkelt hur något ser ut och hur det fungerar.

För yrkesgruppen grafiska formgivare har digitaliseringen betytt mycket för utvecklingen av yrket. I ett tidigt skede öppnade Apple dörrarna för en helt ny typ av formgivning. Teknikutvecklingen med digitaliserade typsnitt, layoutprogram redigeringsprogram kunde man lätt sätta ihop text och bild, manipulera fotografiska bilder, lägga till detaljer, byta färger och duplicera mönstereffekter. Sådant som hade tagit åtskilligt med tid att ta fram manuellt kunde man i samband med Macintoshens inträde göra på en bråkdel av tiden.

Sedan dess har den digitaliserade utvecklingen gått vidare i rasande fart. I dag sysslar de flesta grafiska formgivare med skärmbaserad grafisk design.

– Den senaste åren har vi sett en förskjutning från tryckt design till digital. Både tryckta tidningar och reklammaterial minskar, säger Sara Hvatz, konsultchef och säljare på IT-huset. IT-huset erbjuder kvalificerade systemutvecklingstjänster.

När färre jobb hamnar på tryckerierna för att i stället publiceras direkt i digitala kanaler påverkas de grafiska designernas uppdrag. De har mötts av många nya, stora utmaningar och blir alltmer en del av större produktioner och arbetar med webbsidor, appar, dataspel, rörlig grafik för tv och film. Exempelvis är fungerade webbdesign och bra datorspel mycket komplicerat och kräver helt nya tankesätt.

Samtidigt som kraven ökar på designen sker en omprioritering hos många företag som går i motsatt riktning. I takt med att layoutprogrammen har blivit enklare att lära sig och billigare att införskaffa är det många som anser att de klarar enklare formgivning själva. De anser inte att det ligger något värde i att betala en utomstående formgivare för mindre produktioner.

– Nu när vi vet att användarnas upplevelse gör skillnad på både relationen till produkten eller tjänsten och på företagets vinst så är det rent kontraproduktivt att inte använda sig av professionella UX designers och formgivare. Design är så mycket mer än att bara klippa ihop lite bilder och text så att det ser bra ut och det visar sig alltid på sista raden, säger Tommy Vilkensen, UX designer, konceptutvecklare och grafisk designer på konsultföretaget IT-Huset.