Industri

KTH utvecklar skonsam röntgen för barn

Mats Danielsson (foto Malin Hoelstad)
Mats Danielsson (foto Malin Hoelstad)

En ny svensk detektor ska minska stråldoserna vid datortomografi, särskilt vid undersökningar av barn. Arbetet leds av professor Mats Danielsson som med nästan 24 miljoner från Hennes & Mauritz-familjens stiftelse ska ha en prototyp framme om tre år.

Publicerad

Varje år görs omkring en halv miljon undersökningar med hjälp av datortomografi i Sverige. Tekniken ger mer detaljerade bilder av till exempel tumörer än vanlig röntgen. Men samtidigt utsätts patienterna för högre stråldoser vilket ökar risken för cancer, särskilt hos barn.

- Barn är väldigt strålningskänsliga jämfört med vuxna eftersom cellerna delar sig oftare. Trots det måsta man göra sådana här underökningar på barn och då är det en extra stor vinst om man kan sänka stråldosen, säger Mats Danielsson, professor i medicinsk bildteknik på KTH.

Han har just tagit emot 23,7 miljoner kronor från Familjen Erling Perssons-stiftelse för att utveckla en ny typ av detektor som både ger en högre bildkvalitet och en lägre stråldos.

- I dagens datortomografier plussas tusentals röntgenstrålar ihop till ett medelvärde. I vår detektor ska vi istället processa och mäta energin hos varje foton. Då kan man bland annat se kontrastmedel mycket bättre, säger Mats Danielsson.

Hur mycket stråldosen skulle kunna sänkas vill han ännu inte uttala sig om.

- Det är för tidigt att säga. Först vill vi testa på patienter, säger Mats Danielsson.

Han bildar nu en grupp på ett tiotal forskare som ska utveckla en prototyp som inom tre år ska testas på patienter i ett samarbete med Karolinska institutet.

Det svåra i arbetet är enligt Mats Danielsson att utveckla elektronik som klarar att processa den intensiva röntgenstrålningen. Till sin hjälp har han därför Linköpingsprofessorn Christer Svensson som ska arbeta med kretsutvecklingen i projektet.

Mats Danielsson har en bakgrund som partikelfysiker vid Cern. Där insåg han att partikeldetektorerna som fysikerna använde även kunde ha medicinska tillämpningar. År 2000 startade han företaget Mamea Imaging för att utveckla en ny typ av detektor för att sänka stråldosen vid mammografi. Idag ägs Mamea av Linköpingsföretaget Sectra och Mats Danielssons detektorer finns på sjukhus både i Sverige och i omkring 15 andra länder och många hundra tusen kvinnor har undersökts med denna teknik.

Precis som i det nya projektet bygger Mameas teknik på att fotonerna räknas en och en.

- Men i datortomografer är strålningen mycket intensivare så allt måste göras om från grunden, säger Mats Danielsson.

På sikt hoppas han att även den nya tekniken ska komma till kommersiell användning.

- Datortomografi är något som ökar snabbt runt om i världen. Vi hade aldrig gjort det här om vi inte hade sett att det kan bli industri på ett eller annat sätt, säger Mats Danielsson.