Energi

Hewlett-Packard: Datacentra kan minska utsläpp av koldioxid

Facebook och andra stora aktörer borde lokalisera sina datacentra till nordliga städer där deras spillvärme kan komma till nytta i fjärrvärmenätet, anser Nicolas Dube från Hewlett-Packard.
Facebook och andra stora aktörer borde lokalisera sina datacentra till nordliga städer där deras spillvärme kan komma till nytta i fjärrvärmenätet, anser Nicolas Dube från Hewlett-Packard.

Om serverhallar och andra datacentra byggs i kalla länder som Sverige, kan de minska världens koldioxidutsläpp i stället för att bidra till dem. Det hävdar Nicolas Dube från Hewlett-Packard i USA.

Publicerad

På onsdagen arrangerade Fortum Värme en internationell konferens om öppen fjärrvärme i Stockholm. En av talarna var Nicolas Dube, med titeln Distinguished technologist vid Hewlett-Packard. Han uppger att världens samlade datacentra i dag konsumerar över 40 gigawatt per år, och har en "bruten relation till energi".

- Många aktörer tittar bara på elpriset när de väljer var de ska placera sina datacentra. Det är därför stora datorhallar byggs i varma områden i USA:s södra delstater, säger Nicolas Dube.

Han anser att detta är irrationellt ur flera perspektiv.

- Om datacentrat i stället placeras i en nordlig stad med kallt klimat, kan det leverera stora mängder spillvärme till fjärrvärmenätet, säger Nicolas Dubé.

Uppvärmningen av en genomsnittlig svensk villa drar cirka 25 000 kilowattimmar per år, och enligt Nicolas Dubes uträkningar kan det ovan nämnda datacentrat värma 7 000 villor med överskottsvärmen från sin kylning.

- Och om du har ett energinät med hälften kärn- och vattenkraft, och hälften energi från naturgas – vilket ofta är fallet i Europa – samt ett aktivt cap & trade-system, kan du på detta sätt få kredit för gas som inte behöver brännas. Datacentrat kan minska de totala koldioxidutsläppen i stället för att bidra till dem, säger Nicolas Dube.

Men det räcker inte med kallt klimat, för att överskottsvärmen ska komma till nytta. Ett exempel på det är Facebooks datacenter i Luleå, som förlades där tack vare kylan och den välfungerande energiinfrastrukturen. Anläggningen har en maximal förbrukning på cirka 100 megawatt, så enligt Nicolas Dubés beräkningsmodell skulle den kunna värma 35 000 villor eller ännu fler lägenheter.

- Men i Luleå har de ett fjärrvärmenät som i huvudsak baseras på spillvärme från SSAB:s stålverk. Ur det perspektivet var Luleå helt fel plats att lokalisera Facebook, säger Fortum Värmes vd Anders Egelrud.