Innovation

Det kostar på att glömma

Det är inte lätt att glömma. Det gäller såväl människor som datorer. Nu har tyska och franska fysiker lyckats mäta vad det kostar att radera minnet.

Publicerad

Det var Rolf Landauer som för femtio år sedan räknade ut att ett raderat minne alltid avger en minsta teoretisk mängd energi. Det som händer är att databitens användbarhet (entropi eller ordning) minskar.

Det är först nu som fysikerna lyckats mäta den pyttelilla energimängden, som bara är tusendelen så stor som i praktiken behövs för att radera ett kiselminne. Mätningarna gjordes på en två mikrometer stor kiselkula i vatten. Kulan hölls på plats av ljustrycket från laserljuset i en ”optisk pincett”. Fysikerna kunde då mäta den värme som avgavs när kulan flyttades från ett stabilt läge till ett odefinierat.

Notan går på 10-21 joule per databit. Det är den minsta energi som behövs för att helt radera en etta eller en nolla.

Resultatet är intressant för dem som utvecklar framtidens logiska kretsar. De vill komma så nära den teoretiska minimigränsen för energiåtgång som möjligt. Med dagens utvecklingstakt nås den gränsen inom 25 år.

Ännu längre i framtiden hoppas forskarna kunna utveckla beräkningsprotokoll och logikkretsar som kan återanvända den annars förlorade minnesenergin.