Opinion

När ledarskapet kapsejsar

Håkan Abrahamson, t f redaktionschef.
Håkan Abrahamson, t f redaktionschef.

LEDARE. Tänk dig ett industriföretag som investerar flera miljarder kronor i en produktionsanläggning, som sedan under lång tid ska ge avkastning på investerat kapital.

Publicerad

Tänk dig att i denna anläggning är tusentals människor beroende av att tekniska säkerhetssystem fungerar och att säkerhetsrutiner och föreskrifter verkligen följs.

Det vilar ett tungt ansvar på den som är chef för detta företag. Men med tiden har det i industrin vuxit fram metoder att hantera sådana tunga investeringar och tekniska hjälpmedel för att skydda liv och lem.

Det är närmast otänkbart att föreställa sig en industri­ledare som med detta tunga ansvar plötsligt skulle få för sig att köra denna anläggning lite på eget bevåg och strunta i de säkerhetssystem som företaget investerat i.

Men till sjöss är det uppenbarligen möjligt. Kryssningsfartyget Costa Concordia ligger kantrat på en klipphylla, sedan befälhavaren fått för sig att avvika från säkra vatten och leka lite med miljardanläggningen. Och dessutom riskera människoliv.

Mot dåligt sjömanskap hjälper inte satellitnavigeringssystem och annan säkerhetsteknik som vi utvecklar med förhoppningen att undvika olyckor.

Dåligt sjömanskap har mer än en gång varit orsak till svåra olyckor.

Abborrar som simmar i vattnen runt våra reningsverk utsätts för ett ofrivilligt läkemedelsmissbruk. I en svensk studie hittades 23 olika mediciner i fångade fiskar.

Dagens reningsverk är inte byggda för att ta hand om läkemedelsrester som hamnar i avloppen. Men tekniska lösningar finns och försök ska inledas vid Sjöstadsverket i Stockholm inom kort. För ­risken med att läkemedel går orenat genom reningsverken är inte bara att de hamnar i fiskarna. Med antibiotika i slammet som sprids på våra åkrar kan det bidra till spridningen av antibiotikaresistenta bakterier.

I ett stort reportage i denna tidning beskriver vi utmaningarna som mobil­klustret i sydvästra Skåne står inför nu när Sony och Ericsson går skilda vägar. Mängder av ingenjörsjobb står på spel om japanska Sony väljer att lägga utvecklingen av framtida mobil­er på annan plats än i Lund.