Samhälle

FHM:s tidiga strategi var flockimmunitet

Folkhälsomyndigheten hade i mars olika alternativa strategier för hur epidemin skulle stoppas i Sverige. Man valde då vägen mot hypotetisk flockimmunitet, enligt utdrag ur mejlkorrespondens som publiceras i boken "Flocken", som Svenska Dagbladet tagit del av.

Publicerad

Ett mejl kom från Peet Tüll, tidigare chef för Socialstyrelsens smittskyddsenhet, ett jobb som statsepidemiolog Anders Tegnell tog över när Tüll gick i pension. Där skrev Tüll att det fanns tre strategier för att stoppa epidemin.

Det första var en total nedstängning av samhället i fyra veckor. Det andra var att smittspåra i stor omfattning, hitta alla smittade och nära kontakter och sätta dem i två veckors karantän. Det tredje alternativet var: ”Låt smittspridning ske, långsamt eller fort, för att uppnå en hypotetisk 'herd immunity'.”

Tüll förespråkade alternativ två och poängterade att alternativ tre framstod som en huvudlös strategi. Anders Tegnell svarade: “Jo, vi har vandrat igenom detta och trots allt landat i 3.”

Tegnell säger nu till Svenska Dagbladet att det handlar om en missuppfattning om vad begreppen innebär.

Det handlar inte om att vi offrar en massa människor för att uppnå immunitet. Den här modellen var den enda framkomliga.