Samhälle

Så ska svenska techbolag förhindra corona-spridningen

Fordonsjätten Scania följer utvecklingen kring coronaviruset noggrant. Foto: Gustav Lindh
Fordonsjätten Scania följer utvecklingen kring coronaviruset noggrant. Foto: Gustav Lindh
Uppsala universitet har infört karantänrutiner efter corona-utbrottet. Hittills har en person på universitet fortsatts i karantän. Foto: David Naylor
Uppsala universitet har infört karantänrutiner efter corona-utbrottet. Hittills har en person på universitet fortsatts i karantän. Foto: David Naylor
Telekomjätten Ericsson har stängt tre kontor i Europa efter att en anställd smittats av det nya coronaviruset. Foto: Ericsson
Telekomjätten Ericsson har stängt tre kontor i Europa efter att en anställd smittats av det nya coronaviruset. Foto: Ericsson
Mikko Viitala, presschef Telenor Sverige. Foto: Telenor
Mikko Viitala, presschef Telenor Sverige. Foto: Telenor
Fabriken i Daqing är en av tre Volvo-anläggningar i Kina som står still sedan corona-utbrottet. Foto: Volvo
Fabriken i Daqing är en av tre Volvo-anläggningar i Kina som står still sedan corona-utbrottet. Foto: Volvo

Reserestriktioner, karantärrutiner och stängda kontor. Spridningen av det nya corona-viruset har fått flera stora svenska teknikföretag att agera.

Publicerad

Den 31 december 2019 fick Världshälsoorganisationen, WHO, information om en ny typ av lunginflammation som börjat spridas i den kinesiska staden Wuhan. Sedan smittan bröt ut och fram till fredag eftermiddag har totalt 83 774 personer smittats av det nya corona-viruset, som kallas sars-cov-2, framför allt i Fastlandskina.

Spridningen av viruset har också slagit hårt mot världsekonomin, med börsras och fallande priser på råvaror som följd. Flera svenska storbolag har därför infört skarpa restriktioner för att motverka smittspridning bland anställda.

Telekomjätten Ericsson har stängt tre kontor i Europa efter att en anställd smittats av det nya coronaviruset. Foto: Ericsson
Telekomjätten Ericsson har stängt tre kontor i Europa efter att en anställd smittats av det nya coronaviruset. Foto: Ericsson

Ett av de svenska teknikbolag som har drabbats hårdast hittills är Ericsson, som har stängt tre kontor i Europa efter att en anställd i Kroatien har bekräftats vara smittad av det nya coronaviruset.

– Det är det hittills enda bekräftade fallet bland våra anställda. Vi arbetar nära de kroatiska myndigheterna och vidtar ett antal rekommenderade åtgärder för att skydda våra anställdas hälsa och säkerhet, säger Mikaela Idermark på Ericsson Corporate Communications till Ny Teknik.

– Från den 25 februari har Ericsson infört en global restriktion mot icke-affärskritiska resor och därmed utvidgat de restriktioner vi tidigare hade relaterat till Kina och andra länder i Asien-Stillahavsområdet. De tidigare restriktionerna innebar bland annat att anställda som har varit på resa i Kina ska jobba hemifrån under 14 dagar efter hemkomst, fortsätter hon.

Mikko Viitala, presschef Telenor Sverige. Foto: Telenor
Mikko Viitala, presschef Telenor Sverige. Foto: Telenor

Telenor: Alla affärsresor utanför Norden bör ställas in

I spåren av sars-cov-2 och covid-19, den sjukdom som viruset orsakar, har teleoperatören Telenor infört strikta restriktioner för "att motverka möjlig spridning på företagets kontor". Enligt en ny policy ska dessutom alla anställda som har besökt så kallade högriskområden, som Kina, Sydkorea och Iran, stanna hemma i fjorton dagar efter hemkomst.

– Vi har gått ut med en rekommendation till anställda om att alla affärsresor utanför Norden bör ställas in eller flyttas fram tills vidare. Det samma gäller för interna och externa möten med resande från utomnordiska länder, säger Mikko Viitala, presschef Telenor Sverige.

Fabriken i Daqing är en av tre Volvo-anläggningar i Kina som står still sedan corona-utbrottet. Foto: Volvo
Fabriken i Daqing är en av tre Volvo-anläggningar i Kina som står still sedan corona-utbrottet. Foto: Volvo

Volvo: Komponentbrist följer på corona-viruset

Även biltillverkaren Volvo Cars, med den kinesiska majoritetsägaren Geely, påverkas av corona-utbrottet. Den viktiga produktionen i Kina har gått på sparlåga sedan i början av januari, när smittspridningen började. Först under denna vecka kunde produktionen på motorfabriken i Zhangjikou återupptas, men tillverkarens tre bilfabriker i landet står fortfarande stilla.

– Vi väntar på att myndigheternas restriktioner ska släppas kring våra övriga produktionsanläggningar i landet, säger Stefan Elfström, presstalesperson på Volvo Cars.

Hur påverkas er verksamheten av corona-utbrottet rent generellt?

– Alla andra fabriker som vi har runt om i världen är igång som vanligt. Här ser vi dock att det kan uppstå en brist på vissa komponenter, men det kommer inte att stoppa produktionen, vi kan istället anpassa produktionsmixen efter situationen.

Fordonsjätten Scania följer utvecklingen kring coronaviruset noggrant. Foto: Gustav Lindh
Fordonsjätten Scania följer utvecklingen kring coronaviruset noggrant. Foto: Gustav Lindh

Scania: Utvecklingen under närmsta veckorna avgörande

Den svenska fordonsjätten Scania har bara drygt 200 anställda i Kina, men har i likhet med många andra teknikbolag inför reserestriktioner enligt rekommendationer från exempelvis Folkhälsomyndigheten.

– Våra främsta insatser just nu går mot leverantörs- och underleverantörsledet. Där har vi mer än daglig kontakt för att minska risken för komponentbrist. Samtidigt har Scania en utarbetat elasticitet och flexibilitet för att kunna anpassa verksamheten. Vi är väl rustade för att kunna hantera olika förändringar, säger Karin Hallstan, presschef på Scania.

Är läget allvarligt i leverantörs- eller underleverantörsledet?

– Vi har inga störningar just nu. Läget är under kontroll. Men vi vet att utvecklingen under de närmaste veckorna är avgörande.

Uppsala universitet har infört karantänrutiner efter corona-utbrottet. Hittills har en person på universitet fortsatts i karantän. Foto: David Naylor
Uppsala universitet har infört karantänrutiner efter corona-utbrottet. Hittills har en person på universitet fortsatts i karantän. Foto: David Naylor

Uppsala universitet har infört karantänrutiner

Universitetsvärlden är till sin natur internationell, med stora flöden av utbyten med forskare, lärare och studenter mellan länder över hela världen. Uppsala universitet har anställda och studenter som har befunnit sig eller just nu befinner sig i högriskområden som exempelvis Kina.

Sedan en tid tillbaka har lärosätet därför tagit karantänrutiner i bruk. Dessa innebär att anställda eller studenter som har vistats i högriskområden rekommenderas till två veckors karantän.

Har personer på universitetet försatts i karantän?

– Ja, det har funnits personer som är berörda av den uppmaningen. Men jag kan inte svara på om dessa fortfarande sitter i karantän just nu, säger Erika Dabhilkar, avdelningschef vid avdelningen för internationalisering på Uppsala universitet.

Så många har smittats av det nya coronaviruset

Sedan utbrottet och fram till fredag eftermiddag har totalt 83 774 personer smittats av det nya coronaviruset, varav 78 824 personer i Fastlandskina, enligt bekräftade uppgifter. Sydkorea och Italien är de länder som näst efter Kina har drabbats hårdats av den nya smittan, med 2 337 respektive 655 bekräftade fall av smittade. Hittills har sju personer i Sverige påvisats smittade av covid-19, den sjukdom som det nya coronaviruset orsakar.

Hittills har totalt 36 654 återhämtat sig från sjukdomen covid-19.

Totalt 2 867 personer har dött i sviterna av det nya coronaviruset, framför allt i den hårdast drabbade kinesiska Hubei-provinsen.

I dagsläget uppskattar Världshälsoorganisationen att dödligheten i det nya coronaviruset är 1–2 procent globalt. Detta grundar sig på internationella studier.