Karriär

Svårt att hitta tidiga signaler för stress när fler distansjobbar

Christina Widén. Foto: Jan Gustavsson
Christina Widén. Foto: Jan Gustavsson
Nikolaos Bostarius. Foto: Astra Zeneca
Nikolaos Bostarius. Foto: Astra Zeneca
Cameron Rad. Foto: Privat
Cameron Rad. Foto: Privat

Rivstarten för distansarbete för snart ett år sedan har nu blivit det nya normala för många ingenjörer. Ny Teknik har gjort en rundringning till tre teknikföretag för att se vilka utmaningar och möjligheter fackliga företrädare och skyddsombud ser.

Publicerad

Mask, skäggskydd och hårnät i produktionshallarna. Strikt social distans och regelbunden spritsanering av ytor. Medarbetare som vill undvika kollektivtrafik transporteras i inhyrda bussar. På läkemedelsföretaget Astra Zeneca infördes snabbt strikta skyddsåtgärder mot coronasmittan för de medarbetare som inte kan jobba hemma, som är huvudregeln. 

– Vi har vissa nyckelfunktioner där även ingenjörer behöver vara på plats, men då har man infört ett system med rotation i arbetsgrupper så att de kan vara på jobbet olika dagar, säger Akademikerföreningens ordförande Nikolaos Bostarius. 

Hans bedömning är att hemarbetet har fungerat väl med få synpunkter från medarbetarna. Några har dock varit besvikna över stängningen av det populära företagsgymmet, som dock ersatts av digitala träningspass och utlåning av hantlar.

– Jag är positivt överraskad att det inte är så många som hör av sig. Det rör sig om enstaka samtal. Vi har också haft en del diskussioner om munskyddsanvändningen.

”Jobbar för mycket”

Hans förklaring till att distansarbetet flyter på är att företaget jobbar aktivt med kommunikation, från information om Astra Zenecas nya vaccin mot covid-19 till videoföreläsningar med chefer samt veckobrev med tips om hälsa och arbetsmiljö i hemmet.  

Men han ser också risker i förlängningen med distansarbetet. Det största problemet är att jobb och fritid tenderar att flyta ihop.

– Även före pandemin var det väl inte ovanligt att man tog hem sin laptop och kollade mejl efter arbetstid när det plingade till i mobilen, men den här gränsen mellan jobb och fritid är nu svårare att hålla isär. Jag tror att det blir en längre utmattning, man jobbar för mycket och tar för lite pauser.

Även Cameron Rad, ingenjör och ordförande för lokala Saco klubben på företaget Husqvarna med cirka 1300 anställda, ser bristen på pauser som ett problem när Teamsmöten nu avlöser varandra. 

– Tidigare rutiner har försvunnit. Förut kunde man ta lunch med kollegorna, men när man sitter hemma kan man lätt hoppa över den och ta ett möte istället.

Han bekymrar sig också för tilltagande isolering, främst hos medarbetare som bor i ensamhushåll.

– Den psykosociala delen är en risk jag har lyft, men även om man inte är ensamstående kan det vara påfrestande att vara hemma med sin partner dygnet runt. 

Anställda vill välja själva

Enkäter som företaget gjort visar att över 90 procent av distansjobbarna vill ha möjlighet att jobba hemifrån även när pandemin är över. Hans intryck är dock att många börjar tröttna på nuvarande situation.

– Även om majoriteten vill ha flexibilitet så handlar det mycket om att man vill välja själv.

Riskbedömningar görs i samarbete med SOS International för att hålla nere smittspridningen på arbetsplatsen, där chefens godkännande numera krävs för att få vistas.

– Men specifika riskbedömningar har inte gjorts för hemarbete, men vi har heller inte fått indikation på att det saknas. Därför har vi inte lyft att detta är något vi vill att arbetsgivaren ska göra.

Han upplever att samarbetet med företagsledningen har fungerat bra.

– Vi har löpande dialog med ledningen och när vi haft utmaningar har vi försökt att hantera dem. Jag tror att vi har lyckats på ett bra sätt, säger Cameron Rad.

Christina Widén, fackligt förtroendevald och skyddsombud på Scania i Södertälje upplever också att dialogen med arbetsgivaren fungerar bra, men vissa saker på förbättringslistan går lite för långsamt. Ett exempel är skyddsronder i hemmet där majoriteten av företagets ingenjörer nu arbetar. 

–  Det är först nyligen som företaget sagt att man ska använda Prevents listor för skyddsronder i hemmet vid distansarbete, men min upplevelse är att det inte riktigt har kommit igång. Det ser jag som viktigt och här behöver vi trycka på. 

Chefer uttrycker oro

Liksom övriga fackliga företrädare ser Christina Widén gränslösheten och dagliga mötesrallyn som ett arbetsmiljöproblem. Hon vill också ha mer diskussioner om risken för trakasserier och tråkig ton i digitala kanaler.

– Andra risker är svårigheten att hitta tidiga signaler för stress och ohälsa när man inte ses. Det uttrycker även chefer att de känner en oro för.  

I takt med att distansarbetet blivit långvarigt ökar också behovet av bra kontorsutrustning i hemmet för att förebygga belastningsskador. En del medarbetare har fått låna hem skärmar och egna kontorsstolar, men för dem som tidigare jobbade i aktivitetsbaserade kontor har det varit svårare.  

– Scania har inte kommit fram till att utlova bidrag eller andra lösningar som många andra företag gjort, och här vill vi se mer åtgärder från arbetsgivaren. 

Andra signaler från medarbetarna är känslan av ensamhet och brist på gemenskap. 

– Företaget har försökt att lösa det på olika sätt. Man kan exempelvis prata med sin chef och komma in till kontoret ibland, men samtidigt är ju inte många kollegor på plats.

Men på den positiva sidan finns insikten att distansarbetet ändå fungerar bra. 

– Företaget har tidigare varit ganska konservativt när det gäller att få jobba hemifrån, men när de digitala verktygen fungerar bra ser både medarbetare och arbetsgivare att det är möjligt att jobba så här. Det kan snabba på utvecklingen att få göra det även i framtiden, säger Christina Widén.