Innovation

Billig optosensor avslöjar bakterier

Provtagning. Foto: Colourbox
Provtagning. Foto: Colourbox

Snabba optiska sensorer ska rädda livet på många av de 146 000 som dör i blodförgiftning i EU varje år. Det är målet för ett KTH-lett projekt.

Publicerad

Varje år avlider 146 000 personer i blodförgiftning, sepsis, i EU. Infektionen, som orsakas av bakterier i blodet, kostar dessutom sjukvården stora summor – cirka 76 miljarder kronor om året.

Därför går nu fem europeiska forskningscentrum och två företag samman i konsortiet Intopsens. Projektet, som koordineras av KTH, har fått motsvarande 26 miljoner kronor via EUs sjunde ramprogram.

Målet är att utveckla optiska biosensorer som snabbt ska kunna identifiera vilka bakteriestammar som orsakar blodförgiftningen. De ska även ge besked om vilka antibiotika som bakterierna är resistenta mot. På så vis kan läkarna snabbare sätta in rätt behandling. Och det är bokstavligen en kamp mot klockan. Risken att patienter som drabbats av septisk chock ska dö ökar med sju procent för varje timme utan lämplig behandling, enligt Intopsens.

- Det är uppenbart att det behövs en diagnostisk plattform som snabbt kan identifiera förekomst och typ av smittosam mikroorganism, liksom den typ av antibiotiska resistensgener den bär på, säger Wouter van der Wijngaart, docent vid avdelningen för mikrosystemteknik på KTH samt projektledare för Intopsens i ett uttalande.

Intopsens ska ta fram en demonstrator som består av en polymer- och kiselbaserad optisk sensor som kan identifiera bakterier med hög känslighet. Sensor ska vara kompatibel med cmos-teknik, standardtekniken för att tillverka elektronikkretsar i stora volymer och låga kostnader.