Karriär

Civilingenjörer har det bäst

Civilingenjörer har det bäst på jobbet, med stort inflytande och kontroll. Foto: Colourbox
Civilingenjörer har det bäst på jobbet, med stort inflytande och kontroll. Foto: Colourbox

Civilingenjörer har det bäst på jobbet. Det visar en undersökning som rankat yrkesgrupper efter hur stora kraven är och vilket inflytande de har på sitt jobb. Sämst ligger lärarna till.

Publicerad

Höga krav och liten möjlighet att ha kontroll ger sämsta psykosociala arbetsmiljön. Har man dessutom dåligt stöd av chefer och arbetskamrater blir arbetssituationen ännu mer pressad. Risken att man drabbas av dålig hälsa ökar, det visar flera forskningsstudier.

Tidningen Du&jobbet har med Statistiska centralbyråns hjälp tagit fram en lista över i vilka yrken man befinner sig i riskzonen. Sämst ligger lärarna till. Var fjärde lärare arbetar under hög anspänning och utan fullt stöd. Läkare och sjuksköterskor upplever det på samma sätt.

Civilingenjörer ligger bra till. Bara 8 procent uppger att de har dålig kontroll.

Elisabeth Vene

Hela listan

Andelen som arbetar under hög anspänning och utan fullt stöd

YrkenAndel

Gymnasielärare26

Grundskollärare25

Läkare25

Sjuksköteskor24

Försäljare dagligvaror23

Lastbils och långtradarförare23

Verktygsmaskinoperatörer22

Köks och restaurangbiträden21

Barnmorskor20

Undersköterskor, sjukvårdssbiträden mf19

Förskollärare och fritidspedagoger19

Brevbärare mfl19

Barnskötare mfl17

Lagerassistenter mfl17

Kontorssekreterare läkarsekreterare mfl16

Kockar och kokerskor16

Hotell- kontorsstädare mfl15

Montörer15

Tele och elektronikreparatörer mfl15

Maskiningenjörer och maskintekniker14

Vårdbiträden personliga assistenter mfl14

Socialsekreterare och kuratorer14

Administrativa assistenter13

Journalister författare informatörer mfl12

Datatekniker12

Receptionister mfl12

Administratörer i offentlig förvaltning12

Handpaketerare och andra fabriksarbetare11

Företagssäljare11

Försäljare fackhandel11

Målare10

Banktjänstemän och kreditrådgivare10

Byggnadsträarbetare inredningssnickare mfl10

Fastighetsskötare10

Bokförings och redovisningsassistenter10

Skötare och vårdare10

Ekonomichefer och administrativa chefer10

Systemerare och programmerare9

Kontorspersonal9

Installationselektriker9

Marknadsanalytiker och marknadsförare9

Revisorer mfl8

Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker8

Civilingenjörer, arkitekter8

Personaltjänstemän och yrkesvägledare7

Butikskassörer biljettförsäljare mfl6

Genomsnittet15