Karriär

Av ingenjörsstudenter tar kvinnor oftare examen

Det är färre kvinnor än män som studerar till civilingenjör men de tar i större utsträckning examen. Skillnaden mellan kvinnor och män som avslutar sin utbildning blir dessutom större enligt SCB.

Publicerad

- Min uppfattning är att kvinnor är väldigt ambitiösa när de väljer någonting, kanske än mer ambitiösa om de väljer något som är lite mer otraditionellt, det speglas både i studieresultat och genomströmningstid, säger Christina Sternerup jämställdhets- och mångfaldssamordnare på KTH.

59 procent av kvinnor på civilingenjörsutbildningar som började 2002/2003 tog examen 2009/2010. Av männen var det däremot bara 49 procent som avslutade studierna. På fem år har skillnaden mellan män och kvinnor stigit från 4 till 10 procentenheter enligt SCB.

- Jag personligen är väldigt glad om media lyfter detta faktum att det går jätte bra för kvinnor som väljer en teknisk utbildning. Jag ser det som helt naturlig att det skulle kunna bli 50/50 inom teknisk högskoleutbildning, men det behövs mer information, fortsätter Christina Sternerup.

Christina Sternerup kan däremot inte svara på om siffrorna beror på att fler män går ut i arbetslivet innan de tagit examen.

- Det finns headhunting både bland killar och tjejer, de företagsamma studenterna är alltid attraktiva, där vet jag både killar och tjejer som har blivit headhuntade. Kvinnor är väldig efterfrågade på arbetsmarknaden, där syns det att det finns en jämställdhetsiver, berättar Christina Sternerup.

Av de utexaminerade civilingenjörerna 2009/2010 var det däremot bara 26 procent som var kvinnor. I antal blir det 1716 kvinnor och 4988 män.