Energi

Så ska utsläppet stoppas

Mattias Rust, sjöfartsansvarig på Världsnaturfonden.
Mattias Rust, sjöfartsansvarig på Världsnaturfonden.

Redan har 100 miljoner liter olja läckt ut, och det kan bli ytterligare lika mycket innan oljekällan är igenpluggad. Nu måste oljan hindras från att nå in i de känsliga våtmarkerna.

Publicerad

<p>Eldningen tar bara bort de lättaste fraktionerna i råoljan, de som ändå förångas. Alternativet är att fånga in och pumpa upp oljan till havs, vilket är svårt vid höga vågor. </p> <p>- Upp till 95 procent av det som pumpas ombord är vatten, säger Olof Lindén, professor vid World Maritime University.</p> <p>Oljan kan också bekämpas kemiskt. Hittills har tre miljoner liter dispersionsmedel spritts över oljan från Herculesplan. Stora mängder av medlet pumpas också ner till läckan, vilket gjort att en del olja stannat kvar nere i vattnet.</p> <p>Dispersionsmedlet löser upp oljan och gör att oljan bryts ned lättare av naturen. Inom några månader har oljan oskadliggjorts av biologiska, kemiska och fysikaliska processer. Det medel som används består av giftiga ämnen som fotogen, glykol och sulfonsyra.</p> <p>- Det förvånar mig att de använder Corexit, säger Olof Lindén. Det finns miljövänligare medel som bygger på tensider.</p> <p>Nu byggs konstgjorda sandbankar som ett sista skydd mellan det oljeindränkta havet och de känsliga våtmarkerna. Dessutom har 200 mil länsar lagts ut utanför kusten.</p> <p>- Det allra bästa är att använda absorberande länsar som suger upp oljan, säger Olof Lindén. </p> <p>När oljan väl nått strand återstår bara att sanera för hand. Men i de känsliga våtmarkerna är det i praktiken omöjligt. *Hittills har motsvarande 5 000 fullastade tankbilar läckt ut. En del finns i två stora "oljemoln" på drygt 500 respektive 1 000 meters djup. På vattenytan försöker man bränna bort oljan.</p> <p>- Men det är en desperat nödlösning, säger Mattias Rust, sjöfartsansvarig på Världsnaturfonden.</p> <p>Eldningen tar bara bort de lättaste fraktionerna i råoljan, de som ändå förångas. Alternativet är att fånga in och pumpa upp oljan till havs, vilket är svårt vid höga vågor. </p>