Miljö

Ämnena som ger cancer – men som inte förbjuds

Skidvallor, kläder, soffor och matkartonger. Det är produkter som alla innehåller livsfarliga fluorämnen men som ännu inte förbjudits på EU-nivå. Starka lobbykrafter är en förklaring.

Publicerad

- Det finns enorma ekonomiska intressen inom det här området. Det är extremt mycket pengar som står på spel eftersom ämnet är så effektivt. Men det är farligt, det visar forskningen nu, säger Helena Nilsson, kemiforskare vid forskningscentrum Människa-Teknik-Miljö, MTM, vid Örebro universitet till Ny Teknik.

Tidigare i veckan kom uppgifter om att skidvallor innehåller farliga fluorämnen av typen PFOA (perfluoroktansyra). I sammanhanget framkom också att de som exponeras för detta ofta, exempelvis de svenska och amerikanska skidlandslagens vallateam, kan ha upp till 500 gånger så höga halter PFOA i blodet jämfört med normalfallet.

Men PFOA förekommer i betydligt fler produkter än skidvalla. Exempelvis finns det i soffor och i matförpackningar. Samt i kläder, vilket Ny Teknik berättade om i går. Ämnet används också i elektronik- och verkstadsindustrin, exempelvis på kromdetaljer till motorcyklar och bilar.

PFOA:s popularitet bygger huvudsakligen på dess näst intill unika förmåga att stöta bort såväl vatten som fett från olika ytor. Det är exempelvis det som gör att ämnet är så attraktivt för vallatillverkarna i jakten på bättre glid.

Men det har också sina nackdelar. Ämnet bryts inte ned i naturen och det misstänks vara cancerframkallande för människor. Dessutom finns det undersökningar som visar att en stark exponering för organiskt damm kan öka riskerna för att drabbas hjärtsjukdom och hjärtinfarkt.

Men finns det då inget ersättningsämne för detta?

- Det finns skidvalla som inte innehåller fluorämnen och som inte är dyrare än fluorvalla. Generellt sett så jobbar den globala kemikalieindustrin intensivt med att hitta ersättare till PFOA och har börjat ställa om sin produktion till snarlika ämnen. Problemet är att dessa inte heller kan brytas ner i naturen på grund av den extremt starka bindningen mellan kol- och fluoratomer, säger Helena Nilsson.

- Däremot verkar inte ersättningskemikalierna lagras i kroppen på djur och människor men vi vet inte hur de kommer att påverka oss på sikt vilket är oroande.

Vetskapen om att PFOA finns i skidvalla, och att det är farligt, är på inget sätt ny kunskap. Exempelvis anger Kemikalieinspektionen att EU-kommissionen har listat PFOA som ett ämne som är en kandidat till kommissionens lista över ämnen som det finns "mycket stora betänkligheter" kring.

Samtidigt står det klart att ett likande ämne PFOS (perfluoroktansulfonat) som används i exempelvis brandsläckningsskum, hydrauloljor och metallindustrin redan är uppfört på Stockholmskonventionens lista över farliga ämnen. Detta innebär att ämnet ska fasas ut i de länder som skrivit på konventionen, vilket de flesta nationer gjort. Dock inte USA, Italien och Irak.

- PFOA står på kandidatlistan till Stockholmskonventionen. Norge och Kanada har redan fasat ut ämnet och ett förbud är på gång i flera länder, säger Nilsson.