Innovation

Lovande resultat för nytt lungcancermedel

Icke-småcellig lungcancer står för cirka 85 procent av all lungcancer. Sjukdomen är svår att behandla och en vanlig orsak är rökning. Foto: TT
Icke-småcellig lungcancer står för cirka 85 procent av all lungcancer. Sjukdomen är svår att behandla och en vanlig orsak är rökning. Foto: TT

Ett nytt cancerpreparat har visat lovande resultat vid icke-småcellig lungcancer samt tjocktarmscancer.

Publicerad

Totalt ingick tio lungcancerpatienter i den tidiga så kallade fas 1-studien. Samtliga patienter, som tidigare hade behandlats på sedvanligt vis, fick prova en helt ny substans från det amerikanska läkemedelsföretaget Amgen. Hos fem av patienterna krympte tumörerna till minst hälften i storlek. Hos ytterligare fyra stabiliserades sjukdomen, medan den fortsatte mer eller mindre oförändrad hos en.

Biverkningarna uppges ha varit milda. Detta trots att patienterna fick den högsta dosen, 960 mg.

"Patienterna säger att de inte ens känner att de tagit något", säger studieledaren, Marwan Fakih, i en kommentar till Reuters.

Icke-småcellig lungcancer står för cirka 85 procent av all lungcancer. Sjukdomen är svår att behandla och en vanlig orsak är rökning. Den aktuella substansen, som än så länge går under arbetsnamnet AMG510, riktar in sig på en specifik genetisk mutation som är en vanlig orsak till denna sjukdom.

I en annan studie med samma substans ingick 18 patienter med tjocktarmscancer. Bland dessa stabiliserades sjukdomen hos 13 patienter. De flesta i denna studie fick dock lägre doser av preparatet, 180_360 mg, varför forskarna tror att dosen kan komma att höjas i framtida studier.

Resultaten presenterades under den pågående cancerkongressen ASCO (American Society of Clinical Oncology) i Chicago, USA.