Innovation

Appen avslöjar hudcancer i tid

Alexander Börve har utvecklat världens första hudcancer-app för digitala remisser. Patientens hudförändring fotograferas med mobilen och skickas sedan via appen till en hudklinik där den granskas av en expert. Foto: Ana Paoli
Alexander Börve har utvecklat världens första hudcancer-app för digitala remisser. Patientens hudförändring fotograferas med mobilen och skickas sedan via appen till en hudklinik där den granskas av en expert. Foto: Ana Paoli
Det medicinska förstoringsglaset Handyscopy förvandlar den smarta telefonen till ett digitalt mikroskop för hudförändringar. Den misstänkta fläcken förstoras 20 gånger innan den skickas vidare tillsammans med en digital remiss.
Det medicinska förstoringsglaset Handyscopy förvandlar den smarta telefonen till ett digitalt mikroskop för hudförändringar. Den misstänkta fläcken förstoras 20 gånger innan den skickas vidare tillsammans med en digital remiss.

Är hudfläcken farlig och måste bort? En svenskutvecklad app ger snabbt svar och kapar tiden till operation från en och en halv månad till ett par veckor.

Publicerad

Varje år drabbas runt 40 000 svenskar av hudcancer. Upptäcks den i tid går den att bota. För ett år sedan efterlyste därför Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) nya sätt att ställa diagnos snabbare och korta tiden fram till operation.

John Paoli, specialist på hudcancer vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, visste att doktoranden Alexander Bröve bildat bolaget iDoc24 runt en app för att skicka in bilder på hudförändringar. När ett medicinskt förstoringsglas till smarta mobiler sedan kom ut på marknaden hade de bägge läkarna ett koncept och fick pengar att starta ett försöksprojekt.

122 distriktsläkare på 20 vårdcentraler i Västra Götaland använder nu en smart telefon för att fotografera den misstänkta hudfläcken genom förstoringsglaset. Via appen skickas bilderna som en digital remiss till en plattform. Dit kopplar hudläkare vid Sahlgrenska sjukhuset och Skaraborgs sjukhus upp sig varje dag.

Svaret skickas sedan till distriktläkarens mobiltelefon. Har patienten den allvarliga cancerformen malignt melanom får de en operationstid direkt och opereras inom två veckor. Normalt är snittiden 46 dagar. Den tidsförkortningen kan ha stor betydelse:

– Har patienten ett snabbväxande malignt melanom kan det vara livsavgörande, säger John Paoli.

Efter att 344 patienter remitterats via systemet har läkarna hittat tio fall av malignt melanom. Ytterligare tio patienter hade förstadier. De fick behandling inom 15 dagar, jämfört med normalt 65 dagar. För patienter med skivepitel cancer, som inte sprider sig men måste tas bort, halverade tiden till operation. De fick en tid inom tre till tolv veckor.

Totalt ska försöket omfatta 900 patienter.

Hur säker är tekniken?

– Det vi kan säga är att vi hittills inte har missat ett enda fall av malignt melanom.

Vad händer när projektet är slut?

– Det är ett politiskt beslut. Men i delrapporten har vi visat att tekniken också kan spara stora summor i vården.

Hur mycket pengar handlar det om?

– Att ta bort och analysera födelsemärken kostar i dag 300 miljoner kronor om året. Det gäller för hela Sverige. Vi tror att den kostnaden kan minskas med 100 till 200 miljoner kronor om alla landsting får tillgång till tekniken, säger John Paoli.

Men metoden kan ge fler besparingar än så?

– Kan vi genom snabbare diagnos och behandling rädda en enda patient från att utveckla metastaser sparar vi 800 000 kronor om året i kostnader för läkemedel. Men framför allt sparar vi lidande och sorg.

Granskar prickar som oroar

Företag: iDoc24.

Gör: Granskning av hud- förändringar via företagets app.

Ort: Göteborg

Bildat: 2008.

Antal anställda: 1.

Övrigt: Appen iDoc24 finns på fem språk.