Innovation

Provet avslöjar cancer långt innan andra diagnosmetoder

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Cancer kan upptäckas flera år innan de skulle ha hittats med konventionella diagnostiseringsmetoder.

Publicerad

I en studie publicerad i Nature Communications visar en forskargrupp att de har hittat cancer i 91 procent av blodprov tagna på symtomfria individer – som samtliga 1-4 år senare diagnostiserades med cancer i mage, matstrupe, tarmar, lungor samt lever. 

Tekniken har utvecklats av en kinesiskt-amerikanskt startup, Singlera Genomics, som nu påstår att deras nya blodprov kan hitta fem olika cancertyper åratal innan de upptäcks med konventionella diagnostiseringsmetoder.

Under ett årtionde har de utvecklat en metod för att hitta patienter som är asymtomatiska, det vill säga att de bär på en sjukdom utan att uppleva några symtom. Det rapporterar Science Alert.

Analys av dna-metylering

Diagnosmetoden analyserar dna-metyleringen. Det är en modifiering av dna:t där en metylgrupp adderas till en eller flera nukleotider i dna-molekylen. Det finns en ärftlighet i graden av metylering i genomet, något som påverkar utvecklingen av de flesta cancertyper på grund av förmågan att bilda mutationer. Forskarna har visat att de kan hitta signaturer för olika typer av cancersjukdomar.

Studien utgår från data som samlades in i en stor hälsostudie i Kina mellan 2007 och 2017, med mer än 120 000 deltagare. Från den studien har teamet undersökt blodprover från 600 personer.

De testade sin analysmetod på fyra år gamla blodprov från 191 personer som senare hade diagnostiserats med cancer., och lyckades träffa rätt i 91 procent av fallen. I en annan del av studien analyserades blodprov från 131 personer som redan när de lämnade blod hade fått en diagnos. I den gruppen låg träffsäkerheten för den nya analysen på 88 procent.

För att bekräfta metodens effektivitet krävs dock mer storskaliga studier som täcker längre tidsspann.