Vertikala växter isolerar och dämpar buller

2012-11-14 13:10  

Gröna tak har börjat dyka upp här och där. Nu kommer de gröna fasaderna, med växter som växer i sidled.

Arkitektfirman White har tillsammans med byggbolaget NCC inlett ett samarbete för att utveckla gröna fasader anpassade till det skandinaviska klimatet. De första prototyperna står uppställda på bolagens tak i Stockholm respektive Solna.

-Det finns många system för vertikal grönska i Europa, men vad jag vet finns inget som fungerar väl i svenskt klimat, säger Kristina Philipson, arkitekt på White.

Prototyperna består av betongelement som innehåller jordsubstrat täckt av en betongskiva med små hål, där växterna kan sticka fram.

-Tanken är att man ska se både växterna och betongskiktet. Om växterna har svårt att växa på vissa partier har vi betongskivan som estetiskt räddar hela fasaden. Betongskivan håller substratet på plats och ger ett enhetligt intryck, säger Kristina Philipson.

Växterna är valda för att väggen ska likna öppen hällmark. Bland annat används sedumväxter, som är tåliga och håller sig gröna året om, samt gräs, lingonris, stensöta och liljekonvalj. Fasaden ska skifta färg och karaktär med årstiderna när växterna växer, blommar och dör.

Rent byggtekniskt är de gröna fasaderna konstruerade som fristående element som kan monteras utanpå den bärande fasaden.

Ambitionen hos White och NCC är att de gröna fasaderna inte ska kräva särskilt mycket underhåll. De kommer att behöva vattnas, vilket för prototyperna görs med hjälp av ett automatiskt system. Och om trädskott får fäste i elementen måste de tas bort, eftersom rötterna kan skada fasaderna och byggnaden.

Fördelarna med de gröna fasaderna är, förutom att de ska vara vackra och ge ett levande intryck, att de renar luften, dämpar buller, isolerar byggnaden och absorberar regnvatten. Dessutom kan de bidra till biologisk mångfald i staden, genom att de erbjuder spridningsvägar för växter och insekter.

Under två år ska NCC och White följa hur prototypfasaderna utvecklas och utvärdera resultatet. De ska bland annat titta på vilka växter som lämpar sig och vilka växter som ger ett lugnt och sammanhållet intryck, och hur många växter som krävs. Om försöket faller väl ut har bolagen ambitionen att använda sig av gröna fasader i framtida byggnader.

Även Peab driver ett projekt om gröna fasader i Varvsstaden i Malmö, tillsammans med Malmö högskola och SLU. Tre typer av testväggar med olika egenskaper har monterats på en demonstrationsfasad. Syftet är att ta reda på vilka växter som lämpar sig bäst och se hur växterna klarar påfrestningen att sitta på en vägg.

-Vi hoppas hitta nya tekniker som gör gröna väggar praktiskt användbara i byggbranschen så att bostadsprojekt inom en snar framtid kan bli lite grönare redan från start, säger Johan Sjögren, entreprenadingenjör på Peab, i ett pressmeddelande.

Peabs projekt kommer att pågå fram till 2014.

Linda Nohrstedt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer