Ventilationen kan ge dålig inneluft

2014-09-12 12:00  
Pär Fjällström, forskare på IVL, installerar mätutrustning för partiklar och gaser i en ventilationskanal. Foto: Gabriella Östlund/IVL

Smuts och fukt i ventilationssystem kan leda till att irriterande ämnen bildas och sprids till inneluften. Det visar en undersökning av IVL Svenska Miljöinstitutet.

Undersökningen omfattar ventilationssystemen i fyra kontorsbyggnader i Stockholm utan kända problem med inomhusluften. Samtliga hade filter av glasfiber för att rena tilluften.

Resultaten visar att filtren inte klarade av att motsvara förväntningarna på avskiljning av partiklar. Ofta kunde de bara skilja bort 50 procent av partiklarna i den grövsta storleksordningen.

Forskarna pekar på flera orsaker till detta. Till exempel kan det bero på att filtret är dåligt infäst, så att glipor uppstår runt filterkassetten, eller på att filtret har satts igen över tid.

Mätningarna visar också att irriterande ämnen kan bildas i ventilationssystemen. Dessa skapas sannolikt genom reaktioner i filtret när fukt kommer in. Till exempel hittades organiska syror, som myrsyra och ättiksyra, samt formaldehyd. I två av ventilationssystemen upptäcktes också mögel.

Halterna av dessa ämnen var emellertid låga och under gällande riktvärden. Men forskarna bedömer att det inte kan uteslutas att de sammanlagt kan ge hälsobesvär.

-Även om vi inte har uppmätt jättehöga halter är det oroväckande när vi ser att ventilationen bidrar med ämnen som är oönskvärda i innemiljön, säger Pär Fjällström, forskare på IVL.

Ungefär 70 procent av de hälsoproblem som upplevs i samband med innemiljön i kontor bedöms ha ett samband med undermålig drift eller underhåll av ventilationssystemet.

-Arbetsplatser där det finns klagomål på dålig luft och symptom från de övre luftvägarna eller diffusa symptom på trötthet och huvudvärk gör klokt i att undersöka vad det beror på, säger Pär Fjällström.

IVL listar i sin rapport  flera rekommendationer på hur problem med ventilationen kan undvikas, till exempel genom att se till att ventilationen har tillräcklig luftomsättning, att ventilationskanalerna hålls rena och att filter byts regelbundet.

Linda Nohrstedt

Mer om: Ventilation

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer