Två dog i broras – nu frias alla ansvariga

2012-06-26 12:01  

Konstruktören ansvarade endast för en del av gjutformen som rasade. Därför frias han i målet om dödsolyckan vid Älandsfjärden. Även platschefen och takstolsleverantören frias.

Olyckan vid brobygget över Älandsfjärden inträffade 2008, vid första dagens gjutning. När gjutformen plötsligt gav vika föll fem personer cirka 20 meter. Två personer omkom och två personer skadades svårt.

Skanska var totalentreprenör för bygget och hade anlitat Örnsköldsviks Takstolstillverkning för att leverera träknektar till gjutformen. Örnsköldsviks Takstolstillverkning gav i sin tur Construction Software Centre Europe i uppdrag att ta fram konstruktionsritningar på träknektarna.

I tingsrätten fälldes tre personer för olyckan vid bygget av järnvägsbron över Älandsfjärden 2008: platschefen på Skanska, konstruktören av träknektarna och en person på Örnsköldsviks Takstolstillverkning.

De tre inblandade företagen dömdes också till företagsbot i tingsrätten. Skanska och Örnsköldsviks Takstolstillverkning valde att acceptera sina böter på sex respektive en miljon kronor, medan CSCE överklagade sin enmiljonersbot till hovrätten.

Och hovrätten friar alltså samtliga som har överklagat tingsrättens dom.

När det gäller konstruktören på CSCE påpekar hovrätten att uppdraget endast gällde att konstruera och beräkna de enskilda träknektarna, inte hela gjutformen. Därmed tycker inte hovrätten att CSCE har haft en faktisk möjlighet att påverka utformningen av arbetsmiljön på arbetsplatsen och friar både konstruktören och företaget.

När gjutformen byggdes uppmärksammades att den såg klen ut. Därför tog Skanska initiativ till provbelastning av knektarna, som visade att de inte skulle hålla för lasten. Skanskas projekteringssamordnare tog då fram en skiss för hur gjutformen skulle förstärkas, och formen byggdes enligt den.

Målet efter broraset har till stor del handlat om hur tydlig en ritning behöver vara. Att det behövdes extra förstärkning av gjutformen fanns angivet i en tabell på ritningen från CSCE och i beräkningsunderlaget, men inte i själva bilden. Under utredningens gång har flera experter tittat på ritningen men inte upptäckt förstärkningsbehovet.

Hovrätten konstaterar att takstolsleverantören var skyldig att upplysa Skanska om behovet att förstärka gjutformen, men anser ändå inte att han har påverkat händelseförloppet genom att inte göra det.

– Vi tycker inte att det finns ett orsakssamband eftersom Skanska har agerat självständigt. De förstärkningar som gjordes var enligt förslaget som Skanskas projekteringssamordnare upprättade, säger Johanna Rejdemo Storbjörk, en av domarna i målet.

Hovrätten menar också att takstolsleverantören har åsidosatt sina skyldigheter enligt arbetsmiljölagen eftersom det fanns glipor i spikplåtsskarvarna. Men domstolen anser inte att det är bevisat att gliporna har orsakat raset och ogillar därför åtalet mot honom.

Tingsrätten ansåg att platschefen borde ha försäkrat sig om att beräkningsunderlaget i ritningen från CSCE hade kontrollerats innan förstärkningsskissen togs fram. Men hovrätten menar att platschefen måste kunna lita på att förstärkningen som Skanskas projekteringssamordnare hade tagit fram var korrekt.

Hovrätten är dock inte enig i sin dom. Ett hovrättsråd anser att platschefen borde dömas för arbetsmiljöbrott eftersom han borde ha kontrollerat om orsaken till knektarnas bristande bärförmåga hade blivit ordentligt utredd.

Linda Nohrstedt

Mer om: Säkerhet Olycka

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer