Tre frågor till Håkan Sundqvist

2011-09-09 12:30  
Håkan Sundquist

Professor vid institutionen för byggnadsvetenskap på KTH som snabbt hade bilden klar för sig varför tvillingtornen kollapsade. I dag används raset i undervisningen på KTH.

Har bilden av det som hände förändrats sedan 2001?

Den beskrivning som vi gav 2001 stämmer mycket väl med den bild som ges i den mest trovärdiga och väldokumenterade rapport som finns nämligen den som utarbetats av NIST (National Institute of Standards and Technology). Precis som vi gjorde 2001, så kunde vi förklara hur de tekniska egenskaperna hos just WTC höghusen kunde förklara hur raset kunde ske.

Man ska här komma ihåg att WTC projekterats för att kunna ge stora uthyrbara areor och att alla våningsplan hade samma mått. Våningsplanen hade lätta konstruktioner med dåligt brandskydd liksom de centrala pelarna som också hade dåligt brandskydd som skadades vid påflygningen.

Många av de nyare höga byggnaderna smalnar av kraftigt mot toppen. Man har troligen också lärt sig mycket av Nine-eleven, även om detaljerade data om konstruktioner på nya höga byggnader inte publiceras.

Hur har attentatet den 11 september 2001 påverkat hur man bygger höghus i dag?

Inga byggnader kommer att klara en påflygning utan mycket stora skador, men att hela byggnaden rasar kan motarbetas med god konstruktiv utformning. Det råkar vara så att stommen i Stockholm World Trade Center konstruerats på ett sätt som är förhållandevis tåligt mot stora katastroflaster, jämfört de flesta andra likande byggnader i Sverige.

Hur bygger vi i Sverige i dag med hänsyn till risker?

Eftersom vi i Sverige inte normalt dimensionerar byggnader för jordbävning har vi stommar som är förhållandevis känsliga för oförutsedda laster. Det har emellertid på senare tid kommit nya funktionskrav som i viss mån kräver att stommarna ska klara t.ex. explosionslaster, men i en omfattning som inte radikalt påverkar hur stommar byggs upp.

Marie Alpman

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer