”Systemet för kontroll är uddlöst”

2014-09-17 05:26  

Protokollet visade att ritningarna till Hälsans hus var granskade. Ändå fick pelarna fel dimension och bygget rasade. Kontrollsystemet i byggbranschen får svidande kritik i en okänd utredning.

Trevåningsdelen i den pågående om- och tillbyggnaden i Ystad kollapsade en majnatt 2012. Vid den tidpunkten fanns inga byggnadsarbetare på arbetsplatsen, så ingen människa skadades.

Orsaken till raset har utretts av Arbetsmiljöverket, Danewids Ingenjörsbyrå och Statens haverikommission. Alla är överens om att feldimensionerade pelare bär skulden.

Felet tycks ha uppstått genom att konstruktören kopierade pelare från enplansdelen och placerade dem i treplansdelen i datorprogrammet. Problemet var bara att pelarna var för klena för att klara lasten i treplansdelen.

Ny Teknik har tagit del av den utredning som Carl-Johan Johansson på SP, Sveriges tekniska forskningsinstitut, har skrivit åt Statens haverikommission. Utredningen utgjorde ett underlag för kommissionen och har inte offentliggjorts tidigare.

Efter raset intervjuade Carl-Johan Johansson flera personer som var inblandade i projektet och han vittnar om att många skämdes.

– De tyckte att det var förfärligt att detta kunde hända. Särskilt de som har gjort det allvarligaste felet. Felet på pelaren var helt avgörande, för det företaget var det minst sagt pinsamt, säger han.

Felet begicks hos Sydark Konstruera, som ansvarade för att konstruera stålstommen. Men i företagets egenkontroll såg allting bra ut. Vd:n och en konstruktör har signerat att ritningarna har kontrollerats mot beräkningarna.

Men utredarna har inte lyckats hitta någon dokumentation av hur beräkningen av pelarna gick till. Och finns det inget beräkningsunderlag finns det inte heller något att kontrollera ritningarna emot. Carl-Johan Johansson säger därför att han är säker på att Sydark Konstruera inte har gjort kontrollen.

– Hur skulle de ha kunnat göra det när det inte finns något beräkningsunderlag? Jag tycker att det är allvarligt. Egenkontrollen är en pappersprodukt, säger han.

Byggprojektet präglades av en otydlig ansvarsfördelning, både i projekteringen och i byggskedet.

– Flera på Peab sa att de inte upplevde att de hade kontroll på bygget när det var så många aktörer inblandade. Men det är skitsnack, Peab måste ordna så att de har kontroll på sina underleverantörer, säger Carl-Johan Johansson.

Flera fel gjordes ute på byggarbetsplatsen.

 • Peab bestämde till exempel att byta ut samverkansbalkarna, som konstruktionsritningarna angav, mot en billigare typ. Både Starka Betongelement, som levererade betongstommen, och HS Bykonsult, som konstruerade väggelementen, protesterade mot bytet och invände att de nya balkarna var besvärliga att montera. Men Peab höll fast vid sitt beslut. När balkarna sedan skulle sättas upp hade montörerna bara tillgång till ritningar för de balkar som konstruktionsfirman hade angett.
 • När pelarna och väggelementen restes på byggarbetsplatsen upptäcktes att pelarna var två centimeter högre än väggelementen. Peabs platschef beordrade då att pelarna skulle kapas. Arbetet utfördes med vinkelslip och delarna svetsades samman utan fogberedning.

– Oacceptabelt. Svetsen får dålig styrka och det kan vara svårt att få pelaren helt rak, vilket kan ha en negativ effekt på bärförmågan. Man borde självklart ha konsulterat en konstruktör, säger Carl-Johan Johansson.

Trots alla dessa problem har praktiskt taget inga avvikelser registrerats under byggtiden av de inblandade företagen.

– Alla har berömt sig för att ha väldigt fina kvalitetssystem. Men det visar sig att de inte är värda så mycket. Det är mest papper och snack, säger Carl-Johan Johansson.

Han konstaterar att kontrollsystemet enligt förra plan- och bygglagen, som gällde för Hälsans hus, var uddlöst. Ett av syftena med den nya plan- och bygglagen var att stärka kontrollen. Men enligt den del av SP-rapporten som handlar om hur några aktörer i byggbranschen ser på den nya lagstiftningen verkar den inte innebära några påtagliga förbättringar.

 

Läs mer: Peab: Det skulle ha granskats externt

Läs mer: Konstruktionsfirmans vd: Ritningen kontrollerades

Raset ledde inte till åtal

 • Byggprojektet handlade om om- och tillbyggnad av ett kontorshus.
 • Byggherre var Enrax Fastigheter och Peab var totalentreprenör.
 • Totalt var tolv företag inblandade i projektet.
 • Arbetsmiljöverket gjorde en åtalsanmälan mot sju av de inblandade företagen men åklagaren valde att inte väcka åtal. Beslutet har inte överklagats.

Rollfördelningen i byggprojektet

 • Byggherre: Enrax Fastigheter.
 • Totalentreprenör: Peab Sverige.
 • Konstruktör av stålstomme: Sydark Konstruera.
 • Tillverkare av betongstomme: Starka Betongelement.
 • Montör av betongstomme: Växjö Prefabmontage.
 • Konstruktör av väggelement: HS Bykonsult.
 • Konstruktör av HPC-pelare: Svecon Steel.

Linda Nohrstedt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer