Skarpa energikrav för NNE-hus dröjer

2014-01-16 14:08  

Boverket ska ta fram riktlinjer för vilka energikrav som ska gälla för så kallade nära-nollenergihus. Men de juridiskt bindande kraven kommer inte att presenteras förrän tidigast år 2017.

Enligt ett EU-direktiv måste alla nya hus som byggs från och med år 2021 vara nära-nollenergibyggnader, NNE-hus. För nya byggnader som används och ägs av offentlig verksamhet gäller samma sak fast från och med år 2019.

Men exakt hur energieffektiva nära-nollenergihusen måste vara låter EU varje medlemsland avgöra. Sveriges regering har bedömt att energikraven i byggreglerna måste skärpas för att Sverige ska leva upp till direktivet. Men regeringen har tyckt att det saknas underlag för att avgöra hur stor skärpningen ska vara och har därför anslagit cirka 120 miljoner kronor till demonstrationsprojekt för nära-nollenergihus under åren 2014 till 2016.

Nu har regeringen fattat beslut om två uppdrag för att arbetet med nära-nollenergihusens energikrav ska rulla vidare. Boverket och Energimyndigheten ska utvärdera befintliga och nya lågenergibyggnader och redogöra för hur andra nordiska länder arbetar med nära-nollenergibyggnader. Boverket får också i uppdrag att föreslå en definition och en riktlinje för de framtida energikraven.

Men Boverkets uppdrag handlar inte om att ta fram juridiskt bindande energikrav för nära-nollenergibyggander. Innan regeringen tar ställning till vilka krav som ska gälla vill man följa upp resultaten från demonstrationssatsningen.

– Regeringen kommer att göra en bedömning 2015 vad som är en nära-nollenergibyggnad, men eftersom det är så lång tid kvar till 2019 kan det hända en del saker. När de rättsligt bindande nivåerna ska fastställas har förhoppningsvis den tekniska utvecklingen nått längre, så det är rimligt att tro att de nivåerna blir skarpare, säger Fredrik von Malmborg, kansliråd på näringsdepartementet.

Han liknar arbetet med en tvåstegsraket. Först lämnar Boverket ett preliminärt förslag år 2015, som sedan följs upp med juridiskt bindande krav tidigast år 2017.

Blir inte det sent för branschen att få veta vad som ska gälla?

-Nej, det tycker jag inte. Jämfört med dagens situation så får man en tydligare framförhållning med den preliminära bedömningen år 2015. När det nya förslaget sedan läggs fram 2017 kommer det att vara en framförhållning på ungefär 1,5 år innan det börjar gälla, säger Fredrik von Malmborg.

Men energikraven kommer sannolikt att skärpas ytterligare framöver. I EU-direktivet anges nämligen att energikraven ska ses över minst var femte år.

– Det innebär att man ska göra en ny revision någon gång en bit in i 2023 eller 2024. Det är troligt att man då kommer att sänka nivån ytterligare. Minimikraven kommer att bli nära noll och sedan gå lägre och lägre. Till slut kanske de går ned till noll, säger Fredrik von Malmborg.

Boverket ska också lämna förslag på hur energikraven ska definieras. Det innebär att myndigheten ska undersöka om det är bättre att energikraven fokuserar på den energi som används i byggnaden i stället för den energi som köps till byggnaden.

I dag utgår byggreglerna från köpt energi, vilket har kritiserats för att gynna värmepumpar på bekostnad av fjärrvärme.  Johnny Kellner på byggföretaget Veidekke och Conny Pettersson på isoleringsföretaget Swedisol har till exempel påpekat på Ny Teknik Debatt att byggreglerna leder till att dåligt isolerade hus kan klara kraven med hjälp av en eldriven värmepump.

– Det är en fråga som diskuteras väldigt mycket. Väldigt många i byggbranschen, energibranschen och även Energimyndigheten tycker att man bör titta på den energi som faktiskt används för att det skulle ge tydligare teknikneutralitet och att man bygger byggnader som i tydligare bemärkelse är energisnåla, säger Fredrik von Malmborg.

Boverket och Energimyndigheten ska redovisa sina förslag till regeringen i juni 2015.

Uppdragen:

  • Regeringen beslutade den 9 januari att ge Boverket i uppdrag att ”föreslå definition och kvantitativ riktlinje avseende energihushållningskrav för nära-nollenergibyggnader”, samt att ge Energimyndigheten och Boverket i uppdrag att tillsammans ”utarbeta underlag till kontrollstation avseende nära-nollenergibyggnader”.
  • Boverkets uppdrag ska redovisas till regeringskansliet senast den 15 juni 2015. Energimyndighetens och Boverkets gemensamma uppdrag ska redovisas senast den 9 juni 2015.

Linda Nohrstedt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer