Så här fungerar Förbifart Stockholms bergtunnlar

2014-08-20 06:10  

Under tisdagen togs det ceremoniella första spadtaget för Förbifart Stockholm, den nya motorvägen runt huvudstaden. Vägen kommer till stor del att ligga i tunnel, som ska drivas med traditionell borra och spräng-teknik.

Förbifart Stockholm är en ny sträckning för E4:an väster om Stockholm. Tanken är att den nya vägen ska binda samman de norra och södra delarna av länet, samtidigt som den avlastar Essingeleden och innerstan.

Men bygget har mötts av stora protester under årens lopp. För att blidka dessa, och ta hänsyn till kultur- och naturvärden i området, har en allt större del av sträckan placerats i tunnel. Nu kommer drygt 18 av 21 kilometer att läggas i tunnel.

Motorvägen ska gå i två parallella tunnelrör, ett för södergående och ett för norrgående trafik. Varje tunnelrör kommer att ha tre körfält.

Tunneln kommer att byggas med traditionell borra och spräng-teknik, vilket innebär att området runt det blivande tunnelhålet först tätas genom injektering, därefter borras hål för sprängmedel i mitten så att berget kan sprängas ut.

Johan Brantmark, Trafikverkets projektchef för Förbifart Stockholm, berättar att det finns två skäl till att borra och spräng-tekniken valdes för tunneln:

- Dels är vi i Sverige väldigt duktiga på att spränga i berg, så vi gör det effektivt och ganska billigt, sedan är vägtunneln mycket bredare än den är hög, så om du gör tunneln med en tunnelborrmaskin blir hålet jättemycket större än vad som behövs, säger han.

En annan fördel med borra och spräng-tekniken är att arbete kan pågå från flera håll samtidigt. Vid Förbifarten beräknas man kunna jobba via arbetstunnlar på åtta avsnitt samtidigt.

Berget som tunneln ska ledas genom bedöms ha god kvalitet, vilket innebär att det är hårt, relativt sprickfritt och inte innehåller mycket vatten.

- En god kvalitet på berget betyder att hålrummet bär sig själv. Om ett berg är väldigt sprickigt och mjukt och innehåller mycket vatten behövs mycket förstärkning för att hålla det på plats och då blir tunneln mycket dyrare, säger Johan Brantmark.

När det gäller byggtekniska utmaningar med projektet pekar Trafikverkets projektchef på tre stycken: logistikflödet som krävs för att transportera ut de stora mängder bergmassor som sprängs loss, de ovanjordsarbeten som bedrivs intill trafik och de djupa jordschakt som måste grävas i Hjulsta.

Vilka företag som får i uppdrag att bygga Förbifart Stockholm är ännu inte klart. Endast ett entreprenadkontrakt, på två arbetstunnlar, har hittills tilldelats. Uppdraget gick till det tjeckiska företaget Subterra i konsortium med slovakiska STI.

- Upphandlingar pågår. Vi har elva kontrakt som överstiger en miljard kronor och vi har märkt ett stort internationellt intresse för vårt projekt, säger Johan Brantmark.

Även om det ceremoniella första spadtaget togs under tisdagen så kommer bygget inte att sparka igång ordentligt förrän kring årsskiftet, när miljödomstolen har avgjort villkor för vattenverksamhet och bullernivåer. Fram till dess kommer ledningsomdragningar att göras och byggarbetsplatser att förberedas.

Enligt Johan Brantmark kommer Förbifart Stockholm att innehålla en del ny teknik. Dels ska en ny typ av vattensläcksystem installeras, som genererar vatten under så stort tryck att en brand kan släckas samtidigt som tunneln ventileras kraftigt utan att vattnet blåser bort. En luftreningsteknik som tidigare inte har använts i Sverige ska också installeras.

Inför riksdagsvalet försöker Alliansen profilera Förbifart Stockholm som en vattendelare, eftersom Miljöpartiet inte vill ha bygget. Jonas Hinnfors, professor i statsvetenskap, säger dock till Sveriges Radio att han inte tror att projektet kommer att splittra de rödgröna.

Johan Brantmark tycker att var och en får spekulera i om projektet skulle hotas av en eventuell rödgrön valseger.

- Men det är helt självklart att om man inte genomför projektet nu så tar det väldigt lång tid innan man kommer igång med något annat projekt. Det är långa ledtider, säger han.

Förbifart Stockholm

  • Prislappen beräknas till 28 miljarder kronor.
  • Bygget kommer att ta cirka 10 år att slutföra.
  • I sina djupaste lägen kommer tunneln att ligga 60 meter under Mälarens yta och närmare 100 meter under markytan.
  • Restiden för hela sträckan beräknas till 15 minuter.

Tunnelbyggtekniker

Tunnlar kan byggas på flera olika sätt:

• Fullortsborrning, som innebär att stora tunnelborrmaskiner, så kallade TBM-maskiner, drivs genom berget. Metoden användes i järnvägstunneln genom Hallandsåsen.

• Borra och spräng-teknik, som innebär att hål borras i berget för sprängmedlet, som sedan detoneras.

• Cut and cover-teknik, som innebär att öppna schakt grävs ut där betongtunneln gjuts innan schaktmassorna läggs tillbaka ovanpå.

Linda Nohrstedt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer