Regeringen vill inrätta skadegrupp

2014-01-13 14:35  

Efter takras och fuktproblem med enstegstätade fasader vill regeringen nu tillsätta en expertgrupp för byggskador. Boverket ska utreda om en sådan grupp kan förebygga problem i framtiden.

Regeringen beslutade i förra veckan att Boverket ska utreda en expertfunktion för byggskador. Bakgrunden är att både Boverket och Statens geotekniska institut, SGI, tidigare har pekat på att det finns behov av en sådan grupp (se faktaruta).

Nu ska Boverket, i samråd med SGI, Statens haverikommission och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, föreslå hur expertgruppen ska organiseras, vilken typ av händelser som ska behandlas, om gruppen ska ta egna initiativ eller ta emot anmälningar, och hur kunskapen ska återföras till byggbranschen.

Syftet med gruppen är att skador och brister ska kunna undvikas i framtiden. Det är bland annat byggnader som rasar, fuktproblem och projekteringsfel som regeringen vill förebygga.

– Vi vill att problem ska göras kända så att de inte repeteras fler gånger än absolut nödvändigt, oavsett vilken typ av fel det gäller. Det handlar om att tidigt identifiera systematiska fel, säger Lars Arell, departementssekreterare på socialdepartementet.

Han tar fuktproblemen med de enstegstätade fasaderna som exempel.

– Det dröjde till 2009 innan Boverket yttrade sig huruvida de var fackmässiga eller inte, men det var känt på vissa ställen i landet att de inte var en bra lösning tidigare. Man kan tänka sig att en expertfunktion kan snabba upp tiden från att man någonstans i samhället upptäcker att material eller system inte är bra till att det blir en allmänt känd kunskap, säger han.

Regeringen tänker sig att gruppen ska ägna sig åt problem i byggnader, inte anläggningar, och att arbetet ska bedrivas i form av fältstudier, intervjuer och dokumentstudier.

Ni fick förslaget om en expertgrupp från Boverket redan 2011, varför har ni dröjt så länge med att utreda det?

– Det är inte av något särskilt skäl, det är alltid väldigt mycket som pockar på. Tanken att sätta ihop det här har vi hållit på med ett tag och Boverket måste ha tid att göra det också, säger Lars Arell.

Även Statens haverikommission rekommenderade nyligen i sin utredning av husraset vid Hälsans hus i Ystad att ras och skador i byggbranschen borde följas upp systematiskt av Boverket. Men när Haverikommissionens rapport offentliggjordes strax före jul hade regeringskansliet redan förberett beslutet om expertgruppen.

– Haverikommissionens uppmaning har inte påverkat det här beslutet, säger Lars Arell.

Boverket får 500 000 kronor för att utföra uppdraget och ska lämna sina förslag senast den 30 juni.

Förslag av Boverket och SGI

Boverket drog i sin utredning om de många takrasen under vintrarna 2009/2010 och 2010/2011 slutsatsen att en expertgrupp för skador och brister borde inrättas. Myndigheten tyckte att gruppen borde kunna behandla inkomna problem och även ha en beredskap för att starta upp undersökningar liknande takrasprojekt eller projekt för att undersöka problem med putsade odränerade träregelväggar.

SGI har föreslagit en liknande grupp, en markbyggnadskommission, för lärande granskning i byggprojekt med uppseendeväckande fördyringar eller andra uppmärksammade omständigheter.

Linda Nohrstedt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer