– Olyckligt att vi gav ok till fasadmetoden

2012-02-08 23:00  

Hundratals husägare har drabbats av fuktproblem i enstegstätade fasader. Nu kritiseras SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, som tidigare har typgodkänt metoden. - Det är mycket besvärande för SP, säger advokat Peter Savin.

NCC menar att SP tidigare har förespråkat den enstegstätade fasadkonstruktionen, och hänvisar till handboken ”EPS i ytterväggar” som EPS-producenterna gav ut 1995.

Två medarbetare på SP bidrog till handboken, där det bland annat står att fukt normalt sett inte ger några problem i den enstegstätade konstruktionen eftersom EPS-cellplasten är ångtät.

– Detta är ett ganska tungt exempel på att den allmänna uppfattningen var att det var en god och bra metod att använda sig av, säger Jan Byfors, teknisk chef på NCC.

Ingemar Samuelson, en av SP-medarbetarna som bidrog till handboken, anser dock inte att SP har förespråkat den enstegstätade konstruktionsmetoden.

– Vårt arbete i den boken handlade inte om enstegstätade väggar. Att företagen själva hade lagt in väggen som exempel såg vi först när rapporten kom. I omtryckningen som gjordes 2006 eller 2007 fick jag med att jag varnar för väggen, säger han.

Men Sitac, en sektion inom SP, har tidigare typgodkänt putssystem som har ingått i den enstegstätade konstruktionsmetoden. Det är något som Myresjöhus har pekat på i den rättsprocess som pågår efter att bolaget har stämts av 34 husägare i Svedala med fuktproblem i enstegstätade väggar. Putssystemet som användes där typgodkändes av Sitac 1996 och 2001.

– Det var så man kvalitetssäkrade en konstruktion på den tiden. Det var det man utgick ifrån i hela branschen, säger advokat Peter Savin som företräder Myresjöhus.

Han anser att det är besvärande för SP att man inom den egna organisationen utfärdade typgodkännande och sedan 10–15 år senare upptäckte att konstruktionen inte var så bra.

Per-Erik Petersson, vice vd på SP, kallar i stället typgodkännandet för ”olyckligt”.

– Det hade varit mycket lyckligare om vi inte hade kommit med detta typgodkännande. Men det finns brister i den enstegstätade konstruktionen som man inte kände till då och inte kunde förutse, säger han.

Nu lanserar SP sitt eget kvalitetsmärke P-märket, hur ska byggbranschen och konsumenterna kunna lita på det?

– Jag hoppas att man ska kunna lita på detta framåt också. Det är betydligt tuffare att få igenom P-märket än vad det var att få igenom ett typgodkännande, säger Per-Erik Petersson.

Enstegstätade fasader

 • I enstegstätade putsade fasader läggs putsen direkt på isoleringen. Oftast saknas luftspalt i konstruktionen. Metoden har visat sig vara mycket känslig för fukt, som kan tränga in genom små sprickor och orsaka stor skada.
 • SP har tidigare uppskattat att 15 000–30 000 byggnader har uppförts med metoden. Av 650 undersökta byggnader uppvisade mer än 55 procent omfattande skador.
 • Flera rättsprocesser pågår om konstruktionen eftersom husägare har stämt byggbolag och försäkringsbolag.
 • I december förra året dömde en oenig Eksjö tingsrätt ut den enstegstätade fasadkonstruktionen. Tingsrätten ansåg att 34 husägare i Svedala inte hade lyckats bevisa att Myresjöhus hade brustit i utförandet, men tyckte att Myresjöhus hade varit vårdslös i sitt val av konstruktion. Målet är överklagat till Göta hovrätt.
 • Typgodkännande var tidigare ett sätt att visa att byggprodukter uppfyllde svensk lagstiftning. När byggproduktdirektivet infördes försvann typgodkännandet för produkter som i stället kan CE-märkas.
 • Typgodkännande innebar att produktens egenskaper verifierades genom provning eller genom beräkningar.
 • P-märket innebär att produkten är granskad och kontrollerad enligt svensk lagstiftning eller högre krav.
 • CE-märket innebär att produkten uppfyller EU-krav. Men det behöver dock inte innebära att varan uppfyller kraven i svensk bygglagstiftning.

Typgodkännande och produktmärken

 • Typgodkännande var tidigare ett sätt att redovisa att byggprodukter uppfyllde svensk lagstiftning.
 • När byggproduktdirektivet infördes i Sverige försvann typgodkännandet för de produkter som i stället kan CE-märkas.
 • Då utvidgades SP:s eget kvalitetsmärke, P-märket, till fler produktområden. P-märket innebär att produkten är granskad och kontrollerad enligt svensk lagstiftning eller högre krav.
 • Typgodkännande innebar att produktens egenskaper verifierades genom provning hos ett kompetent provningsorgan eller genom beräkningar.
 • CE-märket innebär att tillverkaren intygar att produkten uppfyller krav i EU-direktiv. Ett CE-märke på en byggprodukt behöver dock inte innebära att varan uppfyller kraven i svensk bygglagstiftning.

Linda Nohrstedt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer