Nytt förslag ska täppa till kryphål

2013-05-03 07:22  

Ett kryphål i byggfelsförsäkringen har lett till att ägare till fuktskadade enstegstätade fasader inte har fått hjälp. Men ett utredningsförslag som presenteras inom kort hoppas täppa till hålet.

Kryphålet handlar om så kallade utvecklingsfel, som inte gick att förutspå på grund av det rådande kunskapsläget. När byggbolag har hävdat att det tidigare var rådande praxis att bygga enstegstätade fasader, där putsen läggs direkt på isolering utan luftspalt emellan, har byggfelsförsäkringen inte täckt reparationer av fuktskador.

Regeringen har tillsatt en utredning för att se över om det behövs ett skydd för konsumenter när byggfelsförskringen tas bort. Utredaren Björn Hedlund har fått uppdraget och ska redovisa sina förslag den 15 maj.

Tidningen Byggindustrin har tagit del av ett utkast till förslag, där det framgår att byggfelsförsäkringen ska ersättas av en så kallad åtgärdandeförsäkring. Den ska vara obligatorisk för byggbolagen att teckna vid nybyggnad, tillbyggnad eller ombyggnad av bostadshus.

För Ny Teknik berättar Björn Hedlund att åtgärdandeförsäkringen kommer att leda till att försäkringsbolagen får en förändrad roll:

-Försäkringsbolagen ska mer ställa sig på konsumenternas sida, utreda och driva regresskrav mot byggföretaget. Det är viktigt att man kommer åt den som har gjort felet och att konsumenten har lättare att få rätt, säger han.

I hans förlag hamnar ansvaret för att utreda ett eventuellt byggfel på försäkringsbolaget i stället för på konsumenten. Därmed ska konsumenten slippa strida både mot byggbolaget och mot försäkringsbolaget.

Enligt Byggindustrin bedömer Björn Hedlund att premierna kommer att stiga med 15-20 procent om förslaget blir verklighet eftersom åtgärdandeförsäkringen blir mycket mer omfattande än dagens byggfelsförskring.

I dagsläget finns det endast två bolag som utfärdar byggfelsförsäkring och Björn Hedlund vill gärna förbättra konkurrensen. Därför har man inom utredningen ansträngt sig för att skapa en struktur så att det blir attraktivt för försäkringsbolagen att erbjuda åtgärdandeförsäkring. Hur det ska göras väljer Björn Hedlund att inte avslöja förrän utredningsförslaget blir offentligt den 15 maj.

Linda Nohrstedt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer